Vil opprette eget asylmottak

Det vil minst ta tre år før Tromsø får et eget kommunalt asylmottak.

VIL FORTSATT HA ASYLMOTTAK: Gunhild Johansen (SV) vil fortsette arbeidet med kommunalt asylmottak – til tross for motstand fra egne faginstanser.  Foto: Jon Terje Eiterå

nyheter

RÅDHUSET: – Per i dag har Hero en avtale med Utlendingsdirektoratet om drift av asylmottak i Tromsø for de neste tre årene. Før denne er gått ut er det ikke mulig å etablere et kommunalt mottak, sier helse- og omsorgsbyråd Gunhild Johansen (SV).

Hun har tidligere flagget et sterkt ønske om at kommunen skal overta ansvaret for å drive et mottak med opp mot 200 plasser.

– I Kystens Hus-erklæringen er det et punkt om at vi på sikt bør etablere et kommunalt asylmottak – og det er dette arbeidet vi ønsker å sette i gang, sier Johansen.

LES OGSÅ: Økning av antall asylbarn gjør at Tromsø kommunen må sette inn ekstratiltak

Støtte fra regjeringen

Ifølge henne er dette også i tråd med ønsker fra den borgerlige regjeringen om at asylområdet er noe det offentlige skal ta ansvar for.

Derfor har byrådet bedt sin egen administrasjon om å legge fram et notat for å gå til bunns i hva som vil kreves for å etablere et kommunalt mottak.

Her møter imidlertid byråden på kvist. I administrasjonen fagnotat fraråder flyktningkoordinator May-Britt Miri at kommunen kjører løpet fullt ut – av en rekke grunner.

LES OGSÅ: Ikea delte ut pris til Hero

Mangler kompetanse

Hun baserer sitt ståsted på en rekke forhold, men hovedgrunnen er at kommunen per i dag ikke har kapasitet, kompetanse eller fysiske muligheter til å kunne drive et så stort mottak.

Miri skriver blant annet dette i sitt notat til byrådet: «Tromsø kommune har i dag ikke en etablert kompetanse eller erfaring med mottaksdrift. Inntil nye føringer i forhold til kommunalt fortrinn i drift er på plass, vil det være store utfordringer knyttet til etablering av et kommunalt asylmottak. På bakgrunn av dette vil det ikke være faglig tilrådelig å innlede en utredning».

Fortsatt optimistisk

TIl tross for den entydige anbefalingen om å droppe planene på kommunalt asylmottak ønsker Gunhild Johansen å gå videre.

– Det er feil at det er som nå – at private skal kunne sko seg noe sinnssykt på mennesker som er på flukt fra krig og katastrofer, sier Johansen.

Det er som sagt svært usannsynlig at kommunen får etablert et eget mottak i løpet av de nærmeste tre årene, men Johansen mener like fullt at arbeidet bør starte allerede nå.

– Å stable et kommunalt mottak på beina – med alt hva det innebærer – er ingen enkelt oppgave. Det skjer ikke over natta og vi må starte arbeidet nå for å nå i mål, sier hun.