11 ansatte kan miste jobben

DNB Tromsø tar sikte på å gå fra 29 til 18 ansatte innen mai måned.

  Foto: Ronald Johansen

nyheter

I dag ble det kjent at DNB økser 59 av de totalt 116 kontorene de har i landet i dag. Det er også besluttet å nedbemanne, noe som innebærer at 600 ansatte mister jobben.