Enhetsleder i barneverntjenesten trekker seg med umiddelbar virkning

Flere alvorlige anklager mot barneverntjenesten i Tromsø er årsaken til at Elizabeth Kræmer valgte å trekke seg fra stillingen som enhetsleder i formiddag.

TRAKK SEG: Elizabeth Kræmer valgte i formiddag å trekke seg som enhetsleder for Barneverntjenesten i Tromsø.   Foto: Monika Aaserud

nyheter

Kræmer valgte onsdag å trekke seg fra stillingen med umiddelbar virkning. I en pressemelding fra Tromsø kommune kommer det fram at årsaken er at det er meldt inn flere kritikkverdige forhold innad i barnevernet i Tromsø.

– Når det meldes om kritikkverdige forhold ved tjenesten og meg som leder, er det riktig av meg å tre til side. Jeg gjør dette for å skape arbeidsro og tillit om Barneverntjenesten. Vi er avhengig av tillit i samfunnet, barnets beste vil alltid være det viktigste, sier Kræmer i pressemeldingen.

Kommunaldirektør Kari Henriksen beklager at Kræmer har valgt dette, men sier i pressemeldingen at hun har forståelse for avgjørelsen.

– At Kræmer velger å tre til side viser at hun har integritet og setter tjenesten foran seg selv, sier Henriksen.

LES OGSÅ: Enhetsleder ved barnevern­tjenesten trekker seg

Arbeidsmiljø

Fra november 2013 til juni 2014 ble arbeidsmiljøet i barnevernet kartlagt på bakgrunn av høyt sykefravær og stor arbeidsmengde. Nesten alle de ansatte i Tromsø barneverntjeneste deltok i undersøkelsen. Her kom det fram en rekke urovekkende opplysninger fra de ansatte i tjenesten.

«Når en sender en henvendelse til ledelsen i enheten, får man ikke svar på den.»

«Det er altfor mye byråkrati, prosessene blir aldri ferdige.»

«De savner å bli hørt av enhetsleder.»

«Tidligere var det ledelse som så de ansatte og som var tett på (...), dette savner man i dag. I tillegg er det ansatte som opplever at tilliten fra ledelsen til de ansatte er borte, og at de ansatte ikke lenger har tillit til ledelsen.»

«Savner åpenhet.»

«Forskjellige opplevelser av samarbeid, i noen avdelinger fungerer samarbeidet godt, mens i andre avdelinger samarbeides det ikke. Her preges samarbeidet av klikkdannelser, baksnakk. Dette medfører at de ansatte ikke stoler på hverandre, eller ledelsen (...).»

«Enhetsleder hører ikke på de ansatte eller ledere fra avdelingene.»

«Lite tillit til ansettelsesprosessene, det kan virke som noen forfordeles, og at man ikke alltid følger boken, flere av de ansatte mener at man får jobber etter bekjentskaper, og etter hvor godt likt man er.»

LES OGSÅ: – Fikk ei hånd som dro meg opp

Talljuks

Rapporten viser også til positive funn, og understreker at de fleste avdelingene preges av et godt arbeidsmiljø selv om de ansatte har det travelt.

Den siste måneden har NRK skrevet flere saker om barnevernet i Tromsø. De har blant annet skrevet flere saker om at Landsforeningen for barnevernsbarn mistenker at Barnevernet bedriver talljuks for å få ned antall saker med brutte tidsfrister.

NRK avslørte også at Brage Larsen Sollund, byråd for oppvekst, utdanning og idrett, engasjerte seg personlig i en barnevernssak hvor han ifølge skal ha hatt nære bånd til familien.

iTromsø har forsøkt å få ytterlige kommentarer fra Elizabeth Kræmer. Hun skriver i en SMS at hun ikke ønsker å kommentere saken.

Aina Isaksen blir konstituert enhetsleder i Barneverntjenesten.