Aps gruppeleder får ikke plass i formannskapet

Arbeiderpartiets gruppeleder fra 1. juli, Brage Larsen Sollund, skal ikke sitte i formannskapet. Det er en svært uvanlig situasjon, ifølge statsviter Tord Willumsen.

UTENFOR: Brage Larsen Sollund skal være gruppeleder for Arbeiderpartiet under formannskapsmodellen, men sitter selv ikke i formannskapet.  Foto: Tor Farstad

STATSVITER: Tord Willumsen mener situasjonen er uvanlig og byr på enkelte utfordringer. 

nyheter

Parlamentarismen skal som kjent avvikles i Tromsø fra 1. juli, og kommunen vil gå tilbake til formannskapsmodellen. Medlemmene av formannskapet har allerede blitt valgt, og det samme har gruppelederne.

Fra juli er det dagens byråd for utdanning og idrett, Brage Larsen Sollund, som skal lede Arbeiderpartiets gruppe i kommunestyret, uten selv å sitte i et av kommunens viktigste organ.

Ser ikke problemet

– Er det ikke et problem at gruppelederen til det største partiet i kommunestyret ikke sitter i formannskapet?

– Nei, hvorfor skulle det være det? Jeg ser ikke problemet. Jeg er ikke så hissig på egne posisjoner og er godt fornøyd med å være gruppeleder, og trenger ikke sitte i formannskapet, svar Brage Larsen Sollund og legger raskt til:

– Hvis vi hadde vært i opposisjon, kunne det vært et problem, men vi har så mange flinke folk i formannskapet at jeg selv ikke trenger ikke å sitte der.

LES MER: Nå må Gilbert sitte fast i kommunestyret ut 2019

Spare penger

Sollund forteller at en av de viktigste grunnene til at de ønsker å gå tilbake til formannskapsmodellen, er for å spare penger gjennom færre frikjøpte politikere.

– Hvis både politikerne i formannskapet og du som gruppeleder skal være helt eller delvis frikjøpt, blir ikke det mange lønnede politikere likevel?

– Det er forhandlinger som styringsgruppen skal ta, og der er ikke jeg med. Jeg må jo ha et visst frikjøp for å gjøre en god jobb som gruppeleder, men både det og mye annet er ikke klart ennå. Det blir uansett færre frikjøpte politikere enn med parlamentarismen.

LES OGSÅ: Aarbakke vil ikke gi Gilbert kommunestyrefritak

Svært uvanlig

Statsviter Tord Willumsen har forsket på politikk i en årrekke. Han forteller at det er svært uvanlig å velge en gruppeleder utenfor formannskapet. Han har hørt om enkelte tilfeller før, men da i små kommuner.

– En slik løsning er svært uvanlig og medfører også noen ulemper, både formelle og uformelle. Formelt sett vil Sollund komme i en vanskelig situasjon de gangene formannskapet har lukkede møter, hvor han ikke vil kunne bli informert om hva som blir sagt på møtene. Det er likevel meget sjelden at slike lukkede møter finner sted, sier statsviteren.

God dialog

Willumsen mener at gruppelederen for Arbeiderpartiet nå i stor grad vil være prisgitt en god dialog med de andre medlemmene i partigruppen.

– Sollund er avhengig av å være frikjøpt i en så stor grad at han vil klare å følge sakene selv om han ikke sitter i formannskapet. På den måten vil han kunne holde seg oppdatert, selv om han ikke sitter der. Han er også avhengig av en god dialog med partimedlemmene sine i formannskapet og må unngå konflikter som kan føre til at han mister tilgang til informasjon, avslutter Tord Willumsen.