Bjørnstrandplanene blir ikke lagt ut til offentlig høring

Byrådet har vedtatt å ikke legge ut Bjørnstrand-planene på offentlig høring.

FRA INDUSTRI TIL BOLIG: Bjørnstrand sett fra nord mot sør. Planen er å bygge 500 boliger og næringsarealer på det gamle industriområdet til Bjørn ved Stakkevollveien. Illustrasjon: Bjørn Eiendom 

SIER NEI: Byråd for byutvikling, Ragni Løkholm Ramberg, ønsker ikke å legge ut Bjørnstrand-planene for offentlig høring. 

nyheter

– Først og fremst vil jeg si at jeg synes det er trist at vi ikke har funnet mulighet til å anbefale å gå videre med planene. Det er en sammensatt problemstilling som har ført til at vi valgte å til slutt ikke gå videre med prosjektet, sier byråd for byutvikling, Ragni Løkholm Ramberg (Ap).

LES MER: Torsdag avgjøres det om Bjørnstrand-planene skal ut på høring

Positivt

Bjørnstrand-planene innebar at Tromsø kunne få en helt ny bydel.

– Det er ønskelig og viktig å få til boligbygging i dette området, og vi skal ha en grønn boligutvikling. Området er egentlig regulert for 150 boliger, mens det i planen er foreslått 500 boliger. Det er veldig bra. Men om vi skal bygge en helt ny bydel, må vi se mer helhetlig på det enn bare denne planen. Det handler om å se ting i sammenheng for eksempel skole, infrastruktur og slike ting

LES OGSÅ: Mener byråden er uryddig med «Facebook-høring»

Parkeringsplasser

Byråden hadde også problemer med antall parkeringsplasser som var foreslått i planen.

– En bydel hvor folk bor i gang- og sykkelavstand fra det meste i byen passer visjonene våre om en bilfri bydel. Vi ønsker ikke økning i biltrafikk, men planene la opp til nesten 600 parkeringsplasser. Det er ikke grønn byutvikling, sier Ramberg.

– Jeg synes det er fryktelig synd at ikke forslagsstiller ønsket å vente til kommunen har en helhetlig plan for området, og det er synd at de ikke ville komme oss i møte på områder som parkering. Planen trenger ikke endres grunnlegende, men noen endringer må gjøres.

LES OGSÅ: "Få fart på Stakkevollveien!"

Ingen tradisjon

– Er det ikke slike endringer man gjør etter innspill fra en offentlig høring?

– Nei, det er ikke slike endringer. Når man legger en plan ut for offentlig høring, starter man en prosess etter plan- og bygningsloven som medfører en ressursbruk for kommunen. Når man ser på en plan at man ikke vil at den skal realiseres etter sine hovedtrekk, er det sløsing å legge den ut for offentlig høring.

– Vi har ikke tradisjon i Tromsø kommune for å legge ut planer på høring som vi ikke vil ha realisert. Det er ikke en god måte å drive byutvikling på, avslutter Ramberg

iTromsø har torsdag kveld forsøkt å komme i kontakt med Eric Lawrence Wiik, styreleder i Bjørn Eiendom, men har ikke lyktes.

Wiik skrev i et debattinnlegg 26. januar at at kun en forpliktende offentlig høring kunne belyse saken tilfredsstillende.

"I stedet for å sette en stopper for utbyggingen på Bjørnstrand nå vil en offentlig høring opplyse saken og gi et bredt og forpliktende grunnlag for eventuelle justeringer av planen, med påfølgende vedtak eller avvisning av reguleringsplan," utdypet han.