Henlegger sak om dødsfall i arresten

Spesialenheten stiller likevel spørsmål om politiet burde ha tilkalt lege tidligere, etter at Rolf Einar Bjørn døde i politiarresten.

DØDE: Rolf Einar Bjørn (43) døde i en celle på Tromsø politistasjon juli i fjor. Man må tilbake til 1990-tallet for å finne eksempler på at noen på litt over en time har dødd i en norsk arrest. Foto: Tom Benjaminsen  Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

Spesialenheten for politisaker har etterforsket dødsfallet Rolf Einar Bjørn som døde i politiarresten i juli i fjor.

De har valgt å henlegge saken, men stiller spørsmål ved hvorvidt politiet burde tilkalt lege på et tidligere tidspunkt.

Den avdøde mannen ble innbrakt på grunna av beruselse 17. juli 2015 kl. 14.57, men ble konstatert død klokka 16.33 samme dag etter at ambulansepersonell med lege hadde avsluttet forsøk på gjenoppliving. Han ble også 16. juli innbrakt av politiet to ganger og satt i arresten.

LES OGSÅ: – Ikke skjedd siden 90-tallet

- Dødsfallet er tragisk for alle involverte, særlig for de pårørende. At Bjørn døde i vår forvaring tar vi ikke lett på, og vi er glade for at Spesialenheten har etterforsket saken grundig. Saken er henlagt, og vil ikke få personalmessige konsekvenser for noen av de involverte tjenestepersonene, men politidistriktet vil gå grundig gjennom hendelsen for å lære av dette, sier politimester Ole B. Sæverud i Troms politidistrikt i en pressemelding.

Spesialenheten konstaterer at lege burde vært tilkalt tidligere på grunn av hans helse og berusede tilstand, men mener det ikke er opptrådt så uforsvarlig at politiet kan straffeforfølges.