Inngikk forlik i oppsigelsestvist

Kristine Larsen, tidligere HK-tillitsvalgt, har inngått forlik med Norsk Arbeidsmandsforbund. Oppsigelsessaken havner dermed ikke i retten.

OPPSAGT: Kristine Larsen har siden februar i fjor vært i en konflikt med arbeidsgiveren Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) grunnet det hun mente var en ugyldig oppsigelse. Nå har derimot partene kommet til enighet gjennom et forlik. 

nyheter

For ett år siden ble HK-tillitsvalgt Larsen oppsagt fra sin jobb som organisasjonsarbeider i Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) etter en konflikt med sine overordnede. Lenge så det ut til at saken kunne ende med rettssak, men torsdag denne uken ble konflikten avsluttet gjennom et forlik.

LES MER: Tillitsvalgt ble oppsagt – går til sak

– Jeg kan ikke si noe om innholdet i forliket grunnet taushetsplikt, men det var raust, sier Larsen, som legger til at hun nå ønsker å legge saken bak seg.

Siden konflikten oppsto i februar har Larsen vært i frivillig permisjon med lønning. Dette fikk NAF en stopp på i desember, da de gikk til retten for å få fjernet henne fra lønningslisten. Larsen har derfor ikke vært ansatt i NAF siden 21. desember i fjor. Hun er dog fortsatt regionleder for Handel og Kontor i Nord-Norge.

Anklagene fra NAF har for øvrig gått på at hun ikke har gjort det arbeidet hun skulle, at hun har begått tillitsbrudd, at hun har gått ut over sine fullmakter og for å ha hatt en rekke ulovlig fravær. Larsen på sin side tilbakeviste de fleste påstandene med helseproblemer og familiære utfordringer som årsak.

– Saken er prosedabel. Vi kan tilbakevise hovedtyngden av anklagene. Uansett er de ikke tilstrekkelige til å gå til oppsigelse. Høyesterett sier at terskelen for oppsigelse er høy, sa hennes forsvarer, Hjallis Bakke, til HK-nytt i juni i fjor.