Politiker spår to timers reisetid til Harstad

Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) mener Kvaløyforbindelsen er første steg mot å knytte byene i Troms enda tettere sammen.

TROMSØ: Tromsø Høyre fikk gjennom flere resolusjonsforslag under fylkesårsmøtet i Harstad i helgen. Foto: Tromsø Høyre 

nyheter

Tromsø Høyre fikk gjennomslag for flere resolusjonsforslag på fylkesårsmøtet i Harstad i helgen. Blant de viktigste var en Kvaløyforbindelse over Håkøya, som Gudmundsen mener er en viktig forutsetning for realiseringen av kystriksveien.

– Traseen over Håkøya er et viktig byutviklingsprosjekt i Tromsø for å sørge for god logistikk og kunne ta i bruk flere arealer, som da knyttes nærmere til en by med boligmangel i sentrumsnære områder. Dessuten er Kvaløyforbindelsen viktig med tanke på kystriksveien, som går ut på å korte ned avstanden mellom Tromsø, Finnsnes og Harstad. På lengre sikt er målet at man skal kunne komme seg fra Tromsø til Harstad på drøye to timer, sier Kent Gudmundsen til iTromsø.

I første omgang vil avstanden bli kortere fra Tromsø til Lenvik, deretter mener Gudmundsen at man må ta det videre derfra, men hele tiden ha denne helhetstanken i bakhodet.

LES OGSÅ: Dette er Tromsø Høyres nye leder

Sammenslåing

Troms Høyre mener at kommunereformen i Troms nå må trappes opp.

– Vi ønsker ikke å endre Norge, men Norge har endret seg. Vi trenger helt andre tjenester i dag enn for et par tiår siden, sier Gudmundsen og ramser opp:

– Vi lever lenger, behandler flere, og det er andre tekniske tjenester vi behøver. Vi må se på brøyting, søppel og andre tjenester og finne nye, effektive og mer rasjonelle måter for å sikre gode tjenester i fremtiden.

LES OGSÅ: Kun 2 prosent av kommunene vil slå seg sammen

Det er fortsatt ingen kommuner i Troms som har gjort vedtak om en sammenslåing.

– Hvis vi ikke lykkes med kommunereformen i Troms, er det på sikt innbyggerne som taper. De store kommunene må ta større ansvar for forhandlinger og sammenslåinger med nærliggende kommuner.

Møt fremtiden

Det siste viktige resolusjonslaget som kom fra Tromsø Høyre var knyttet til fagskolene, som de mener bør tilby både mesterutdanning og yrkesbachelorutdanning,

– Selv om vi har den laveste arbeidsledigheten i Norge i Troms akkurat nå, trenger vi flere bein å stå på i fremtiden. Det kommer nye arbeidsplasser, og vi trenger fagarbeidere på et høyt nivå. Fagskolen og yrkesutdanningen blir i dag ofte sett på som en blindvei. Det vil komme en stortingsmelding om hvordan man skal løfte fagskolen. Vi foreslår å lette overgangen til videreutdanning og konvertering til studiepoeng, forklarer Gudmundsen.

LES OGSÅ: Hva har jeg tenkt at barnet mitt skal bli?

Troms Høyre fremmet et forslag om å lage et system hvor fagskolepoeng blir enklere og mer forutsigbart og kan konverteres til studiepoeng, samt øke ressursene til kvaliteten og vurdere enkelte yrkesutdanninger inn på et høyt yrkesfaglig nivå som kan gi en yrkesbachelor.

– Det vil åpne opp for å gjøre yrkesfag til noe veldig attraktivt. Man vil kunne bygge på og fylle på når man blir eldre og skal møte nye oppgaver. Norge vil alltid være et land som først og fremst består av dyktige fagarbeidere. Vi kan ikke ha lavere lønninger, men må dermed ha smartere løsninger, sier Gudmundsen, som også ledet resolusjonskomiteen.