Anker ikke skjønnet i Arctic Center-saken

Grunneierne som får beslaglagt grunn for at Arctic Center skal kunne bygge alpinsenter, anker ikke avgjørelsen i tingretten.
nyheter

Håkøybotn: – Grunneierne har bestemt seg for ikke å anke. Det var viktig for dem å få belyst innvendingene de hadde, og det føler de at de har fått selv om de registrerer at tingretten har et annet syn. De har fått en uhildet instans til å se på saken, sier advokat Hege Mortensen som representerer grunneierne Sylvi Viken Johansen og Oddbjørn Mortensen.

Høyere erstatning

Ankefristen går ikke ut før 11. februar, men allerede fredag 5. februar varslet Hege Mortensen kommuneadvokaten om at de ikke anker. Dermed blir avgjørelsen i Nord-Troms tingrett stående.

Det innebærer at ekspropriasjonen er lovlig og at de to grunneierne tilkjennes til sammen 5,6 millioner kroner for at de må avstå grunn til Arctic Centers planlagte anlegg i Håkøybotn.

– Erstatningen de har fått er langt høyere enn tilbudet de fikk innledningsvis i prosessen, sier Mortensen.

Hun sier at belastningen med en ny rettsrunde også var tungtveiende i vurderingen av en eventuell anke.

– Det er belastende å være i retten, det har også vært avgjørende.

Godt fornøyd

Kommuneadvokat Morten Hermansen i Tromsø kommune førte saken mot grunneierne i Nord-Troms tingrett. At motparten ikke anker, betyr at ekspropriasjonsvedtakets gyldighet er stadfestet av retten og at kommunen har fått medhold.

– Dette er en avgjørelse Tromsø kommune er godt fornøyd med. Den lange politiske og rettslige prosessen er således over, og det blir opp til Arctic Center å realisere planene sine om alpinanlegg i Håkøybotn etter at det rettslige nå er på plass. Men før de kan stikke spaden i jorda må Arctic Center ha fått igangsettingstillatelse slik at prosjektet sikres å være i tråd med skjønnsforutsetningene og utbyggingsavtalen med kommunen, sier Morten Hermansen.

I mål etter 35 år

Arctic Center-gründer Jarle Lauritsen er glad for at det ikke blir noen anke og at han endelig er i mål etter flere tiår med alpinplaner.

– Nå er det juridiske på plass for å kunne bygge, og det er ingen hindringer lenger. Nå kan arbeidet med å skaffe finansiering og driftsselskap starte for alvor. Dette er et punktum for 35 års arbeid, sett fra min side. Jeg er veldig optimistisk med tanke på investorer, som vi har hatt på plass tidligere, men da hadde vi ikke formalitetene i orden, sier Lauritsen.

En milepæl

Daglig leder Knut Wilhelmsen i Arctic Center mener en milepæl er nådd med avgjørelsen i tingretten. Nå starter arbeidet med å lage prospekt som kan presenteres for potensielle investorer.

– Står investorene i kø?

– Det vet vi ikke ennå, men det tror jeg ikke. Tidligere har vi hatt investorer, men ikke rettighetene. Det har vi nå, og det er en stor fordel når vi skal ut og presentere prosjektet i markedet, sier Wilhelmsen.

Selv om Arctic Center har sine utbyggingsplaner, med alpinanlegg, hotell, hytter, gårdsturisme og samisk kultur, vil de ikke legge for store føringer på hva andre vil gjøre.

– Det er ikke sikkert en ny investor vil se prosjektet på samme måte som oss.

Når spaden kan stikkes i jorda, vil daglig leder ikke ha sterke meninger om.

– Klok av skade sier jeg bare «ingen kommentar», men vi går på med friskt mot.

Av Kjetil Vik