Fant flere avvik under skjenkekontroll

I løpet av den første helgen i februar har det blitt gjennomført skjenkekontroll ved 19 av byens spisesteder og utesteder.
nyheter

Kontrollørene fant avvik ved fem av de kontrollerte stedene.

Ved et av byens utesteder fant kontrollørene brudd på skjenketiden. I rapporten skriver de at det ble mikset og servert drink til en gjest etter klokken 03.00. Gjesten betalte også i bankterminalen etter at skjenketiden var over. I baren var det også et skilt som etter kontrollørenes mening kan stride mot reklameforbudet i alkoholloven ettersom skiltet fremhevet en spesifikk drink.

LES OGSÅ: Teaterkafeen får smekk av skjenkekontrollørene

På et annet serveringssted fant kontrollørene et utvalg av vinflasker på bardisken som kan oppfattes som brudd på reklameforbudet i alkoholloven.

Avvikene funnet ved de tre resterende serveringsstedene gjelder også skilt i baren som fremhever spesifikk drikke. Et av tilfellene gjaldt flere bilder på veggene som etter kontrollørenes oppfatning kan tolkes som brudd på reklameforbudet.

LES OGSÅ: Hevder gjester overvåkes ulovlig

Det vil være opp til Tromsø kommune å avgjøre hvorvidt kontrollørenes funn er å betrakte som ett brudd på reklameforbudet eller ikke, samt om kontrollørenes anmerkning angående servering etter 0300 er å oppfatte som ett brudd på alkohollovens §4.4 eller ikke, står det skrevet i rapportene.

LES OGSÅ: Sjekket skjenkingen