Satser på leksehjelp til familier

Mentor Norge vil ansatte regionsjef i Tromsø for å kunne gi enda flere familier tilbud om privat leksehjelp. Det gir også deltidsjobb for studenter.

LEKSESATSING: Daglig leder Andreas Bjerkedal i Mentor Norge vil øke leksehjelptilbudet og ansetter regionsjef i Tromsø. Foto: Privat 

BYRÅD: Brage Larsen Sollund.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

– Vi har fått mange henvendelser fra familier i Tromsø som ønsker privat leksehjelp til sine barn, det er derfor en naturlig vei å gå og ansette regionsjef, noe vi har i landets største byer.

Det sier daglig leder Andreas Bjerkedal i Mentor Norge. Ifølge selskapet selv er de landets største aktør innen privat leksehjelp, med hovedkontor i Oslo. I desember passerte de 2.000 familier og 800 mentorer på landsbasis.

Rekrutteringsgrunnlag

Foreløpig er antallet familier og mentorer relativt beskjedent i Tromsø, men målet er å vokse etter at de startet i høst med leksetilbud i Tromsø.

– Vi har 15 mentorer som gir leksehjelp og 21 familier som bruker tilbudet vårt. Nå ønsker vi å få en regionsjef som blir ansvarlig for alle mentorene, sier Bjerkedal.

Siden Tromsø er en universitetsby mener han det ligger veldig godt til rette for å rekruttere flinke studenter som leksehjelpere. De har fått flere henvendelser til regionsjefsjobben og skal nå gjennomføre en intervjurunde med de mest aktuelle kandidatene.

– Tre-fire av søkerne virker veldig interessante.

Mest real- og språkfag

Regionsjefens hovedoppgave blir å rekruttere og lære opp nye mentorer.

– Studentene vi bruker har toppkarakterer fra videregående skole og går nå på UiT – Norges arktiske universitet. Tromsø er en stor studentby med naturlig god tilgang på studenter. Som mentor får de en fleksibel jobb, som de fleste finner givende, tror jeg. De tjener bra, og de fleste hjelper to til tre familier.

Mentor Norge tilbyr leksehjelp i alle fag på barneskole-, ungdomsskole- og videregående skolenivå. Noen fag peker seg ut som hvor etterspørselen etter leksehjelp er størst.

– De fleste elevene vi gir leksehjelp er på ungdomsskolenivå. Det er mest etterspørsel etter realfag, spesielt matematikk, og språkfag.

Tetter kunnskapshull

Bjerkedal er fornøyd med tilbakemeldingene de har fått fra familiene som bruker tjenesten de tilbyr.

– Effekten har vært over all forventning. Mange trodde de ville bli avhengig av leksehjelp over lang tid, men det skal ikke så mye til før elevene kommer à jour med undervisningen på skolen. På den måten får de mer ut av klasseromsundervisningen, de får tettet kunnskapshull og lærer seg gode studieteknikker.

– Utdanning skal være gratis

Byråd for utdanning, Brage Larsen Sollund (Ap) kan ikke nekte noen å ta betaling for leksehjelp, men mener utdanning skal være gratis.

– Skolene tilbyr gratis leksehjelp to timer i uka for 2. til 7. klassetrinn. Skolene bestemmer selv hvilke trinn som får tilbudet. Det er en ordning vi skal evaluere senere. I tillegg tilbyr Røde Kors og Dysleksiforbundet gratis leksehjelpsordninger, sier Sollund.

Han registrerer at en privat aktør driver kommersiell leksehjelp, og mener det må være opp til hver enkelt om de vil benytte seg av tilbudet. Prinsipielt mener han all undervisning skal være gratis, også leksehjelp.

Jeg mener utdanning skal være gratis. I praksis skal barn og unge skal ha samme rett til utdanning uavhengig av foreldrenes økonomi. Det er et av de beste kvalitetene ved vårt samfunn. Gratis skole og like muligheter uavhengig av foreldres økonomi er et viktig prinsipp for oss.