Positive til å revidere sentrumsplanen

Byrådets planer om å skrote dagens sentrumsplan og la boligbyggingen bli tettere og høyere i fremtiden blir godt mottatt av byggebransjen.

  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

ETTERSPURT LENGE: Christian Cramer, regiondirektør i NHO, sier at byråden treffer planken når hun inviterer næringslivet inn i prosessen. Foto: NHO  Foto: Privat

nyheter

iTromsø fortalte i går om byrådets ønske om å øke innbyggertallet i Sentrum – og i den forbindelse åpne for kanskje så mye som 3.000 nye boliger.

– Kanskje må vi nå gå bort fra å kun se på høyde på byggene og heller se på form. Så lenge byggene kan settes i sammenheng med øvrig bebyggelse må vi kanskje tillate at det bygges veldig høyt, sa byrådsleder Kristin Røymo – som også sa at revideringen skal skje i samarbeid med byggebransjen.

Positiv NHO-direktør

Christian Cramer, regiondirektør i NHO, sier at byråden treffer planken når hun inviterer næringslivet inn i prosessen.

– Det er helt i tråd med det vi i NHO har pekt på lenge – nemlig at det trengs moderne og attraktive byer for å kunne utvikle et godt næringsliv, sier han.

Og for å gjøre en by attraktiv kreves det at det bygges tettere, høyere, lettere – og vakrere.

– Vi må bygge boliger og næringsbygg som har høy kvalitet. Og vi er nødt til å bygge slik at vi får en god miks mellom boliger og næringsliv, sier Cramer.

«Spennende invitasjon»

Terje Johansen – daglig leder i TAJ Holding og styreleder i Norsk Boligutvikling – sier at byrådets ønske om å revidere sentrumsplanen er «spennende» og at det vil gjøre hverdagen lettere for profesjonelle utbyggere.

– Men det er viktig at både utbyggere og arkitekter får være med i prosessen videre og komme med innspill, sier han.

Norsk Boligutvikling har i snart tre år forgjeves prøvd å få godkjent planene på to blokker sør for sentrum – de såkalte K10-blokkene på Strandkanten. Der har byrådet nylig sagt nei til planene til tross for at kommunens egne fagfolk har sagt ja.

Vil ha klare retningslinjer

– Det har vært vanskelig for oss – vi har brukt lang tid på prosjektene, sier Johansen.

En felles forståelse hos både politikere og administrasjon er derfor nødvendig for at det skal bli godt hold i en ny sentrumsplan.

– For oss er det viktigst å ha klare retningslinjer slik at vi vet hva vi skal forholde oss til, sier Johansen.

Hans utbyggerkollega, Bård Sverdrup i Totalrenovering, er svært positiv til de noe tonene fra byrådet.

– Det er god musikk i mine ører – og noe som er svært positivt. Det er en skikkelig gladnyhet at planen nå skal revideres, sier han.

Negativ spiral

Han sier at dagens sentrumsplan – som er vedtatt så sent som i 2008 – har vært utdatert lenge.

– Det ikke i samsvar med verken utbyggere, politikere eller innbyggerne i sentrum. Det er på høy tid at den blir revidert, sier han.

Sverdrup sier at bestemmelsene i dagens sentrumsplan har ført til mye usikkerhet – og store kostnader – for utbyggere som gjerne har brukt millioner av kroner og årevis av planlegging på prosjekter som blir stanset av innsigelser.

– Det er blitt en negativ spiral som ingen er tjent med. Planer og vedtak går runden via kommunen, offentlig høring, fylkesmannen og så videre, sier han.