Gir klarsignal til 368 nye boliger

Mandagens møte i byrådet endte med at hele 368 nye boliger i to forskjellige boligprosjekter ble godkjente.

250: Slik ser utbygger for seg at boligprosjektet Norrøna Boligpark kan se ut – i alt 250 boliger i terrasseblokker. 

NORRØNA BOLIGPARK: En annen skisse på samme område. 

FASTLANDET: På Kaldslett vil utbyggere få på plass 118 nye leiligheter. 

nyheter

RÅDHUSET: Vel å merke skal det formelle godkjenningsvedtaket bli fattet i kommunestyret i mars, men ifølge byrådsleder Kristin Røymo er begge prosjektene så gode at prosjektene kommer til å bli vedtatt der også.

– Det er veldig bra at vi nå har kunnet vedta å godkjenne to prosjekter med så mange boliger. Det er veldig positivt for byen, sier hun.

Les mer: Vil bygge 250 boliger her

250 boliger på Workinmarka

Det største prosjektet som fikk forhåndsgodkjenning er det såkalte Norrøna Boligpark like nord for Langnesbakken i området Øvre Workinmarka.

Det har selskapet Frabene AS levert inn planer for i alt 250 boliger i en rekke terrasseblokker.

Blokkene vil ha en høyde på mellom to og seks etasjer og være innfaset i terrenget.

– Prosjektet har en noe høyere utnyttelsesgrad enn det som lå til grunn for de opprinnelige planene, men ettersom det er gode planløsninger i prosjektet støttet vi det, sier byråd for byutvikling, Ragni Løkholm Ramberg.

Les mer: Bygger for 1,5 milliarder på Workinntoppen

Behandles i mars

Både prosjektet på Workinmarka – og planene på 118 blokkeleiligheter på Kaldslett – vil behandles i byutviklingskomiteen og kommunestyret i mars.

På Kaldslett er det planlagt i alt fem blokker og noen småhus på oversiden av Solstrandveien.

Det vil være to blokker som følger fjellsiden i nord-sørlig retning og tre blokker som er terrassert på tvers av Solstrandveien.

Ragni Løkholm Ramberg er svært positiv til planene.

– Om disse planene – og de som ble godkjent tidligere for naboområdet – blir realisert, vil det bli et veldig trivelig område å bo i. Vi må muligens gjøre noe på sikt med skolekapasiteten, sier hun.

Les mer: Naboer reagerer på nytt boligprosjekt

Mange nye boliger

Også byrådslederen er positiv.

Det er to veldig gode prosjekter som oppfyller kravene som stilles i kommunens overordnede planer – og som ligger i områder med god kapasitet på skoler, barnehager og andre servicefunksjoner, sier Røymo.

Hun håper at byggingen skal starte raskt.

– Jeg tror neppe at det vil bli lagt noen hindringer for å komme i gang, så jeg håper at byggingen starter så raskt som det lar seg gjøre, sier hun.