Får tre nye stipendiater

Lærerutdanningen ved Universitetet i Tromsø får finansiert tre nye stipendiatstillinger etter ekstrabevilgninger fra regjeringen.

FORSKERSTILLINGER: Universitetet i Tromsø får tre nye stipendiatstillinger knyttet til lærerutdanningen.  Foto: Tor Farstad

SATSING: Kent Gudmundsen sier at de ekstra stillingene er en del av regjeringens satsing på lærerutdanning. 

FORNØYD, MEN ... UiT-rektor Anne Husebekk kunne godt tenkt seg flere stipendiatstillinger. 

nyheter

Det forteller stortingsrepresentant for Høyre, Kent Gudmundsen.

Ifølge ham er de tre ekstra stillingene en håndsrekning til utdanningsmiljøet i Tromsø – som var ført i landet med å innføre femårig lærerutdanning som standard.

– Regjeringen ønsker å innføre en nasjonal mastergrad for lærere, og ettersom Tromsø var først ute med dette så er vi veldig interesserte i erfaringene fra UiT, sier Gudmundsen til iTromsø.

De tre ekstra stipendiatstillingene skal støtte opp om arbeidet på lærerutdanningen.

Les også: Tromsø kommune får ti ekstra lærere

Vitenskapelig stilling

En stipendiatstilling er en ren vitenskapelig stilling ved et universitet eller en høgskole – og hovedsakelig driver en stipendiat med forskning for å ta doktorgrad.

– Jeg ser det som naturlig at de tre stillingene blir knyttet til masterutdanningen, sier Gudmundsen.

På Universitetet i Tromsø er både rektor Anne Husebekk og dekan Sonni Olsen fornøyde med at regjeringen bevilger midler til nye forskerstillinger.

Les også: Ungdomsskoleelevene imponerte forskerne

Mager tildeling

– Vi skal gjøre god bruk av disse stillingene, og er glade over at vi får dem til universitetet, sier Husebekk.

Men...

– Vi er inne i en sterk kompetanseoppbyggingsfase, og tre stipendiatstillinger er et lavt tall. Vi skulle ha trengt i hvertfall ti stillinger, sier Olsen.

Totalt deles det ut penger til 50 stipendiatstillinger over hele landet – og UiT får altså tre av disse.

– Vi føler at vi burde hatt flere av disse ettersom vi er det første universitetet som har gjennomført grunnutdanning for lærere på masternivå, sier Olsen.

Les også: Beskyldes for hjernevasking av elever (iTromsø Pluss)

Nødvendig forskning

Når det er sagt understreker de to at de tre stipendiatstillingene vil kunne brukes til forskningsprosjekter som man per i dag mangler ressurser til.

– Vi ser for oss at vi kan bruke det til forskning om sammenhengen mellom lærerutdanningen og skoleverdenen. Det er forskning som ikke er tilgodesett fra før, sier Olsen.

Husebekk sier at UiT er svært interessert i slik forskning.

– Vi har både kandidater til stillingene og et miljø som kan ta imot dem og drive med slik forskning, sier hun.