Fylkesmannen avviser naboklage i sentrum

Fylkesmannen i Troms avviser en klage fra Sameiet Echrollgården i sentrum.
nyheter

Lars Echroll hadde klaget på at Totalrenovering fikk avslag av kommunen på søknaden om bygging av ti leiligheter og påbygg på verneverdig bebyggelse i Storgata 104, 106 og 108.

Les også: Nye planer for 36 sentrumsleiligheter (iTromsø Pluss)

Ønsker med aktivitet

Som nabo ønsker Echroll en standardheving og aktivitet på eiendommen og mener at det bør vises «mer imøtekommenhet når store og seriøse aktører ønsker å bidra til sentrumsutvikling.»

Fylkesmannen mener klageren ikke har «rettslig klageinteresse» i saken, som gir klagerett, og at innvendingene er av generell karakter og i stor grad berører spørsmål av arealpolitisk karakter.