I fjor økte biltrafikken i Tromsø. Her er tiltakene som skal bremse veksten.

Fylkets samferdselsledelse liker dårlig at biltrafikken i Tromsø vokste med 4 prosent i 2015.

INGEN PASSASJERBOOM: Direktør Kurt Bones i Troms fylkestrafikk (til venstre), fylkesråd Ivar B. Prestbakmo (Sp) og samferdsels- og miljøsjef Bjørn Kavli registrerer at det var færre som reiste kollektiv i fjor, men er fornøyd med at Tromsø fortsatt er en god kollektivby. Foto: Siv Eli Vuolab 

nyheter

FYLKESHUSET: Kollektivtrafikken i Troms for 2015 har en oppgang på 0,7 prosent, noe som utgjør litt over hundre tusen flere reisende i kollektivtrafikken i fylket, sammenlignet med 2014.

I Tromsø går imidlertid kollektivbruken ned med 0,4 prosent, viser tallene som torsdag ble lagt fram av fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp). Noe av årsaken kan være større anleggsarbeid i byen, som gir negativt utslag i statistikken.

LES OGSÅ: – Langsundforbindelsen er fortsatt gyldig

– Tromsø er fortsatt en av landets beste kollektivbyer, og vi er fornøyd med at det ble foretatt 8,2 millioner kollektive reiser i 2015. Når det er sagt, så ser vi at vi begynner å nærme oss et tak for vekst i antall passasjerer, sier Prestbakmo.

Ekspressuksess

1. november 2015 ble fem nye ekspressruter lansert, og rute 33 som går fra UNN til Fagereng via sentrum har i løpet av bare to måneder hatt 69.000 reisende. Det er imidlertid for tidlig å si om det er nye passasjerer, eller om det en endring i reisemønster.

– Det viser at folk er villig til å ta buss hvis kvaliteten er bra nok. Folk er opptatt av å reise effektivt. Ekspressrutene viser at det er rom for forbedring og at det blir godt tatt imot. Vi tror tilbudet vil gi positivt utslag på neste års statistikk, sier Prestbakmo.

Økning i biltrafikken

I tillegg til anleggsarbeid er privatbiltrafikk også en medvirkende årsak til en nedgang i kollektivtrafikken. I Tromsø har biltrafikken økt med 4 prosent.

– Infrastruktur og fremkommelighet er de største utfordringene i dag. Nå står bussene i den samme køen som personbilene, og da er terskelen lav for å velge å kjøre egen bil. Det må gjøres større fysiske grep, som et kollektivfelt langs Stakkevollveien, som nå ser ut til å bli realisert, sier fylkesråden.

LES OGSÅ: Nå blir bussen billigere

Han mener at dette er noe som det må tas hensyn til i arbeidet med transportnett Tromsø, Kvaløyaforbindelsen og bymiljøavtalen for å få til større, fysiske endringer i infrastrukturen.

Fremtidsrettet politikk

Samferdselsledelsen i fylket peker på at Tromsø må utvikles til en fremtidsby, noe som innebærer at man sikrer fremkommelig for kollektivtransport, og at man unngår investeringer som legger til rette for en økning i personbiltrafikken.

– Vi tror at vi fortsatt vil se en liten vekst i kollektivtrafikken i Tromsø, men det vil ikke være et stort kvantesprang slik belønningsordningen legger opp til, sier Bjørn Kavli, samferdsels- og miljøsjef i fylkeskommunen.

Innfører sanntidssystem

Et av de mer kortsiktige grepene som fylkeskommunen nå gjør i utviklingen av kollektivtrafikken, er å innføre et sanntidssystem på holdeplasser og via en app på mobil. I løpet av året vil systemet rulles ut i Harstad, før Tromsø står for tur i begynnelsen av 2017.

– Da vil passasjerer få informasjon raskt om bussen er i rute, når den er forventet å ankomme og hva som er årsaken til eventuelle forsinkelser. Om man må vente, så kan man tusle innom butikken istedenfor å stå ute og vente, sier Ivar B. Prestbakmo.

LES OGSÅ: Dette er fylkesrådets samferdsels-forslag

Ferge øker mest

Tallene fra 2015 viser en liten økning i regional busstrafikk, men størst vekst er det i fergetrafikken, med en oppgang på 6,1 prosent. I 2015 valgte 788.826 passasjerer å reise med ferge, imens hurtigbåttrafikken har gått ned med 1 prosent.

– Vi vet at folk er opptatt av et effektivt kollektivtilbud. I løpet av 2016 vil det være mulig med plassbestilling på hurtigbåt. Dette skal skje på samme plattform der man kjøper billett. Vi tar selvkritikk på at vi ikke har hatt en løsning for dette, men det kommer nå, sier Kurt Bones, direktør i Troms fylkestrafikk.