Tromsø Taxi vil kjøre i bussfeltet på Kvaløysletta

Tromsø Taxiforening søker Statens vegvesen om å bruke kjørebanen på Kvaløysletta som i dag brukes av bussene.
nyheter

I søknaden skriver taxieierforeningen at de har avklart med Samferdselsdepartementet om at taxi er å regne som kollektivtransport.

LES OGSÅ: Snart kan du «vippse» taxien

– Vi kan ikke se at det på noen måte er noen som kan hindre taxier å benytte denne kjørebanen, som bare benyttes i én retning. Den er avskilt fra fylkesvei 862 og har ikke noen befatning med trafikken i motsatt retning, heter det i søknaden.

LES OGSÅ: Dette er Tromsø-appene du må ha

Statens vegvesen har sendt søknaden på høring til Tromsø kommune og politiet, før eventuelt vedtak fattes i saken.