Tommelen ned for Templarheimen

Kommunens byutviklingsavdeling mener at det planlagte Tromsøbadet burde ligge i sentrum – ikke på Templarheimen.

TIL SENTRUM: Byutviklingsavdelingen i kommunen mener Tromsøbadet bør bygges i sentrum, ikke på Templarheimen. 

nyheter

RÅDHUSET: Det er i et såkalt fagnotat som skal behandles i mangagens byrådskonferanse som de alvorlige innsigelsene kommer.

I møtet skal reguleringplanen for Templarheimen drøftes, og det skal vedtas om planen skal sendes ut på offentlig høring.

Men i saksdokumentene skjuler det seg altså en liten bombe i og med at kommunens øverste fagansvarlige for byutvikling gir tomlene ned for plasseringen.

Det er byutviklingssjef Mette Mohåg og kommunaldirektør Øystein Nermo som har undertegnet fagnotatet som konkluderer med at Templarheimen IKKE er den best egnede byggeplassen.

LES OGSÅ: Sa ja til Tromsøbadet på Templarheimen

Det er flere forhold som de to er bekymret for.

Det var Nordlys (for abonnenter) som først omtalte saken.

Tilgjengelighet

De skriver «Hensyn til et høyest mulig besøkstall, at publikum skal kunne komme til anlegget med kollektiv transport, gange eller sykkel, tilsier at badeland bør ligge der tilgjengeligheten er høyest i kommunen, dvs. i sentrum».

LES OGSÅ: Vil vente med å si ja til badeland

Mohåg og Nermo mener at tilgjengeligheten blir ekstra viktig dersom planene på å legge ned de andre svømmeanleggene i byen.

«Dette hensynet forsterkes ytterligere dersom badeanlegget skal være det eneste basseng/badetilbudet i kommunen».

Sentrumsutvikling

De to mener at det hovedsakelig er idrettshensyn som har fått være toneangivende i den politiske planprosessen.

Videre mener de at et badeland i sentrum ville kunne ha andre positive effekter.

LES OGSÅ: Fylkesrådet gir 70 Mill. til badeland

«En lokalisering i sentrum vil dessuten kunne gi positive, ønskede synergier til sentrumsutviklingen, som man ikke oppnår ved en lokalisering på Templarheimen».

Tromsøbadet har en kostnadsramme på 690 millioner kroner.