Usikkerhet om inntektene til det nye Tromsøbadet

Byrådet vil vurdere de faglige innspillene fra byutviklingsavdelingen nøye når de behandler fremtiden for Tromsøbadet på Templarheimen.

ULØNNSOMT? Det er stor usikkerhet knyttet til driftsøkonomien i et nytt Tromsøbad, kommer det fram til i et internt fagnotat. 

USIKKER: Finansbyråd Jens Ingvald Olsen sier at byrådet vil lytte nøye til – og vurdere – innspillene fra byutviklingsavdelingen. 

nyheter

I mandagens byrådskonferanse skal reguleringsplanen for Tromsøbadet behandles. I helgen ble det imidlertid klart at kommunens egen administrative faginstans – byutviklingsavdelingen – mener at plasseringen ikke er den beste.

I et såkalt fagnotat skriver byggesakssjef Mette Mohåg og kommunaldirektør Øystein Nermo følgende:

«Hensyn til et høyest mulig besøkstall, at publikum skal kunne komme til anlegget med kollektiv transport, gange eller sykkel, tilsier at badeland bør ligge der tilgjengeligheten er høyest i kommunen, dvs. i sentrum».

LES OGSÅ: Byutviklingsavdelingen mener Tromsøbadet bør ligge i sentrum

Innspillene veier tungt

Finansbyråd Jens Ingvald Olsen (Rødt) sier at innspillene fra de to er betimelige.

– De veier tungt. De kommer fra kommunens egen fagetat, og vi må drøfte hvordan vi skal ta innspillene med i den videre prosessen, sier Olsen.

For at økonomien til Tromsøbadet skal havne på plussiden, må minst 800 personer besøke badet per dag i ukedagene – og minst det dobbelte i helgene. Samtidig er kapasiteten på kollektivtransporten mangelfull – og det er kun prosjektert 110 parkeringsplasser knyttet til anlegget.

– Vi må diskutere hvordan vi skal få folk dit. I et driftsperspektiv i de neste 50 årene er fasilitetene viktig for å få folk til å komme, sier Olsen.

LES OGSÅ: Sa ja til Tromsøbadet på Templarheimen

Kommer veldig sent

Rødt-byråden sier at det er trasig at innspillene kommer så sent i prosessen og stiller spørsmål ved at både den politiske og den planmessige prosessen ser ut til å ha pågått parallelt.

– Vi risikerer å ha kastet bort mange titall millioner kroner i prosjekteringsmidler om det viser seg at vi må tenke på nytt om plasseringen, sier han.

Tidligere byråd for byutvikling, Britt Hege Alvarstein (Frp), sier at forklaringen ikke er så enkel som at det ble kjørt to forskjellige race.

– Innspillene fra byutvikling har vært drøftet i prosessen, men samtidig har vi vært nødt til å ta flere hensyn i denne prosessen – ikke bare det som dreier seg om tilgjengelighet, sier hun til iTromsø.

LES OGSÅ: Vil vente med å si ja til badeland

Gratis buss til badet

Alvarstein mener at flere av disse problemene kan løses med relativt enkle grep.

– Vi kan ha gratis shuttlebusser som går hyppig til Tromsøbadet fra de store bydelene eller sentrum, og vi kan regulere inn større parkeringsfasiliteter – kanskje et parkeringshus – på sikt, sier hun.

Ifølge henne er det også flere årsaker til at politikerne har landet på Templarheimen.

– Ikke minst handler det om det idrettspolitiske aspektet. Det er faktisk det eneste stedet der vi har plass til å plassere et 50-metersbasseng som idrettsbevegelsen har ønsket seg, sier hun.

Å finne en egnet tomt i sentrum som oppfyller behovet for et større konkurranseanlegg er nær sagt umulig, sier hun videre.

Mangler alternativ

– Jeg ser at noen foreslår å bruke verftstomten eller tomten sør for Polarmiljøsenteret. Verftstomten er privat og vil koste så mye at Tromsøbadet ikke blir realiserbart, og den såkalte Aker-tomten er for trang til et 50-metersbasseng, sier hun.

Her får hun støtte fra dagens finansbyråd.

– Kommunen har tilgang til veldig få arealer i sentrum som oppfyller kravene. Derfor må det bli en avveiing der vi ser på tomtepris og totaløkonomi, sier han.