Ga Gudmundsen gründerinnspill

Skatteincentiver, såkornfond og mer penger til naturvitenskapelig- og teknologiområder var noen av innspillene Kent Gudmundsen (H) fikk for mer satsing på innovasjon og nye bedrifter.

FIKK INNSPILL: Kent Gudmundsen (fra venstre) fikk innspill fra Karl-Johan Jakola og Asbjørn Lilletun om hvordan regjeringen kan legge til rette for mer innovasjon og bedriftsetableringer. 

nyheter

Stortingspolitiker Kent Gudmundsen var tirsdag formiddag hos Norinnova i Forskningsparken for å få innspill. Som medlem i Høyres programkomité reiser han rundt i Norge for å lytte til utfordringene gründermiljøene sliter med for å lykkes.

Blå bioteknologi

– Hvordan må politikken innrettes for å utløse skaperkraft, sikre bedre rammer for vekst, utvikling og gode tjenester fra offentlige aktører, er et av spørsmålene partiet ønsker svar på for å sikre Norge flere økonomiske bein å stå på i framtida.

–Vi må sette større kraft bak fremveksten av nye næringer og hva som skal bli den nye oljen. Denne typer møter er viktig for å vite hva som fungerer og ikke fungerer, sier Gudmundsen.

LES OGSÅ: Får tre nye stipendiater

Av direktør Asbjørn Lilletun i Norinnova fikk han høre at skatteincentiver kan være én måte å redusere risikoen ved å satse på innovasjon og etablere nye arbeidsplasser. Han etterlyser stimulanser til næringslivet og lavere terskel for å satse nytt.

Leder for Biotech North, Elin Kolsvik, viste til Tromsøs posisjon som hovedstaden for blå bioteknologi, med de mulighetene det åpner innen bioteknologi og biomarin sektor.

LES OGSÅ:  Vil ha flere fra næringslivet med på styrking av kultursektoren

350 nye arbeidsplasser

Ansvarlig partner Karl-Johan Jakola i Norinnova Forvaltning viste til Ayanda Group, Dualog, Lytix Biopharma, Kreft LTX-315, Calanus og Prophylix Pharma som vellykkede eksempler på bedriftsetableringer. Han viste spesielt til suksessen med såkornfond som kompetanse- og kapitalnav for å tiltrekke seg risikovillig kapital til landsdelen.

LES OGSÅ: Politiker spår to timers reisetid til Harstad

Norinnova Invest har per 31.12.2015 investert 201 millioner kroner i 18 bedrifter som har ført til 350 helt nye arbeidsplasser. Jakola viste til at effekten av såkornfond på 300 millioner kroner gir tilgang på 1,4 milliarder kroner i risikokapital til landsdelens vekstbedrifter de neste fem til seks årene.

– Såkornfond er et godt verktøy for å tiltrekke seg risikovillig privat kapital. Halvparten av disse bedriftene har sitt opphav i kommersialisering av FoU-resultater.

Lærerikt

Kent Gudmundsen syntes det var lærerikt å lytte til innspillene, og fikk mange ideer han skal ta med seg sørover til det videre arbeidet med stortingsvalgprogrammet for perioden 2017–2021.

– Vi er i en prosess i stortingsgruppa hvor vi får påfyll om hvilke grep regjering og storting må ta for å sikre hvilke rammevilkår næringslivet trenger for å ta ut potensialet. Det vil sikre Norge flere bein å stå på for å sikre fremtidens velferdsordninger. Møtet i dag pekte på hvordan vi kan utløse potensialet for at flere bedrifter kommer i gang, sier Gudmundsen.