Staten krever egen båtforsikring i Antarktis. Men det finnes ikke.

Staten krever at Antarktis-ekspedisjoner med mindre fartøy har forsikringen i orden før turen starter. Problemet er bare at ingen selskaper er villig til å inngå en slik avtale.

umulig: Jarle Andhøy har tre ganger blitt tiltalt for å ha seilt i Antarktis uten forsikring–til tross for at ingen forsikringsselskap inngår slike avtaler for små fartøy. 

nyheter

SENTRUM: Under rettsprosessen mot Jarle Andhøy i tingretten nylig, kunne ikke vitner fra Norsk Polarinstitutt gi noen eksempler på at forsikringsselskap har påtatt seg et slikt ansvar. Heller ikke forsvarerne til Andhøy har klart å finne dokumentasjon som gjør det mulig å tilfredsstille kravene.

Overraskende

– For meg var det overraskende informasjon at Polarinstituttet, som har rettsforfulgt meg tre ganger for manglende forsikring, erkjenner at de aldri har krevd forsikring for utenlandsregistrerte fartøy. Likevel får de meg tiltalt for brudd på miljøvernlovgivningen og for å ha seilt i Antarktis uten forsikringen, sier Jarle Andhøy.

Da hovedforhandlingen var over, la påtalemakten ned påstand om betinget fengsel og en bot på 45.000 kroner.

Helt utrolig

Jarle Andhøy finner det utrolig at myndighetene og Polarinstituttet fremsetter krav som de vet at det ikke er mulig å etterkomme. Samtidig karakteriserer han betingelsene som et klart hinder for ferdsel i internasjonalt farvann rundt Sydpolen.

– Selv om det er forskjell på en sjø- og en landekspedisjon, opplever jeg at Polarinstituttet forsøker seg på egne løsninger og hopper bukk over eget regelverk når de selv skal ut «på tur».

Les også: - Jeg begynner å bli en gjenganger her.

Ble ansatt

Her viser Andhøy til jubileumsekspedisjonen som ble gjennomført i 2011–100 år etter at Roald Amundsen nådde polpunktet. På den turen deltok blant andre direktør Jan-Gunnar Winther, skilegenden Vegard Ulvang og eventyreren Stein Aasheim.

– Da opplevde vi at Polarinstituttet ansatte Ulvang og Aasheim i ulønnede stillinger som prosjektmedarbeidere. Meningen var å få guttene inn under statens selvassuranseordning. Om det hadde blitt godkjent i departementet, ville deltakerne sluppet dyre forsikringer, konstaterer Andhøy og viser til hva korrupsjonslovgivningen sier om akkurat det.

Ett år i forveien

Jarle Andhøy påpeker også at alle som skal bevege seg på og rundt Antarktis, må søke Polarinstituttet om tillatelse ett år i forveien.

– Men da det ble spørsmål om deltakerne i jubileumsekspedisjonen ville nå polpunktet tidsnok, ble det rekvirert fly for å hente blant andre direktør Winther. Det ble ordnet via satellittelefon og ble gjennomført i full fart. Da var det aldri snakk om søknader med ett års frist. Miljøaspektet ved bruk av fly var heller ikke et spørsmål.

Les også: Offensiv Andhøy fnyser av Antarktis-tiltalen.

Gjør forskjell

Jarle Andhøy mener at prosessene mot ham tydelig viser forskjell på det han må forholde seg til og det Polarinstituttet selv praktiserer.

– Sånn sett virker tiltalene–med fokus på at jeg seiler ulovlig i internasjonalt farvann–som personforfølgelse.

Uforståelig

– Videre reagerer jeg på at myndighetene bruker så mye tid og ressurser på å forfølge meg.

– Det er også uforståelig at ingen fagmyndighet har ofret en kalori for å finne ut hva som skjedde da tre personer omkom og en seilbåt ble borte under forliset i 2011. Da var det viktigere å ta ut tiltale for blant annet ulovlig oppankring i en trygg havn, konstaterer Jarle Andhøy.

Ønsker ikke ...

Direktør for Polarinstituttet, Jan-Gunnar Winther, sier at han ikke ønsker å kommentere utspillene til Andhøy:

– Dette er ting som var oppe i en tidligere rettsinstans uten at domstolen valgte å vektlegge argumentene. Dessuten mener jeg at det Andhøy tar opp, gjelder to ulike ekspedisjoner som ikke kan sammenlignes, sier Winther.

Les også: Andhøy: - Vi seiler med argentinsk tillatelse.