Å gi barnebillett for 18-åringer vil koste fylket 1,2 mill.

Fylkesrådet i Troms er enig med fylkestinget om å gå inn for handlingsplanen for kollektivtransport i Troms 2016–2019.

BILLIGERE: Troms fylke vil gi ungdom opp til 18 år barnebillett, men vet ikke når tiltaket skal gjennomføres. Foto: Ronald Johansen  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Ett av punktene i handlingsplanen er å heve aldersgrensen for barnebillett til 18 år.

Ifølge planen viser foreløpige beregninger at en kostnad for tiltaket vil være på 1,2 millioner kroner for Troms fylke. Det oppgis videre at nasjonal norm for aldersgrense for barnebillett i dag er 16 år, men at det er økende opinion for å heve aldersgrensen til 18 år, gjennom en nasjonal ordning.

I handlingsplanen heter det at strategiske vurderinger tilsier en viss tilbakeholdenhet i forhold til gjennomføring på kort sikt, men at tidspunktet for gjennomføring likevel vil bli vurdert fortløpende.

I dag får ungdom på 16–19 år billig ungdomskort for buss, båt og ferge gjennom rabatt på periode- og enkeltbillett, samt kortet Ungdom Total.