36 selskaper mistenkes for ulovlig miniturisme

Samtidig som fylkeskommunen viderefører ordningen med midlertidig løyvefritak, mistenker de at rundt 36 selskaper driver ulovlig med miniturisme.

turisme: Fylket mener flere kjører med turister ulovlig. Foto: Knut Ingebrigtsen 

nyheter

SENTRUM: Ved utgangen av januar 2016 er det utstedt til sammen 14 løyvefritak i Troms. Basert på opplysninger fylkeskommune har, er det i dag opp mot 50 selskaper bare i Tromsø-området som opererer innenfor såkalt mini-turisme.

– Dette betyr at hoveddelen av dem som tilbyr denne type aktiviteter til mindre grupper driver en ulovlig virksomhet, heter det i saksfremlegget i fylkesrådets møte tirsdag.

LES OGSÅ: Får likevel fritak fra krav om løyve

Viderefører fritak

Fra møtet fremkommer det at fylkestinget i Troms er enig i fylkesrådets vurdering om at ordningen med løyvefritak skal videreføres. Ordningen gjelder midlertidige løyvefritak for transport utført med personbil i virksomheter som driver mini-turisme.

Etter å ha gjennomgått ordningen sammen med Samferdselsdepartementet, har de kommet fram til flere retningslinjer for å regulere praksisen. Blant disse er at virksomheten må stille økonomisk garanti, daglig leder i firmaet må oppfylle kravene til vandel og at det innvilges maksimalt ett løyvefritak per virksomhet.

– Dersom aktiviteten ønskes utvidet til to eller flere kjøretøy, må virksomheten drives med turvognløyve, heter det i skrivet.

LES OGSÅ: Mener nordlysturismen er ute av kontroll

De nye retningslinjene gjør at kravet for å kunne få et løyvefritak i hovedsak er identisk med de kravene som må oppfylles for å kunne få et turvognløyve.

Fryktet konkurser

iTromsø skrev før jul flere saker om at fylkeskommunen ville gjennomgå ordningen med midlertidig løyvefritak. De fleste som har fått slike fritak, er mindre turoperatører som driver med miniturisme, som eksempelvis nordlyssafari. Flere selskaper uttalte at de fryktet avlysninger og minkende turisme hvis ordningen ikke ble videreført.

LES OGSÅ: Kalddusj for turoperatør - får ikke kjøre turister