Bevilger fem mill. for å bygge ut Tannbygget på UiT

Fylkesrådet anbefaler at Tannbygget på UiT skal utvides med inntil 1.200 kvadratmeter.

Noe av bakgrunnen for ønsket om utvidelse av Tannbygget er at spesialisttannklinikken har mangel på kontorer til administrativt ansatte som jobber med forskning. 

nyheter

Det kom de fram til på tirsdagens møte. Fylkestinget bevilger fem millioner kroner i låneopptak til et forprosjekt for å få et tilstrekkelig grunnlag for et utbyggingsvedtak.

Fylkesrådet ønsker å utrede to utbyggingsalternativer, enten å bygge en 5. etasje på Tannbygget eller en utbygging av lokaler i et anneks på tomten til Tannbygget med en «bruforbindelse».

Noe av bakgrunnen for ønsket om utvidelse er at spesialisttannklinikken har mangel på kontorer til administrativt ansatte som jobber med forskning. Disse jobber per i dag fra Fylkeshuset. I tillegg er det ikke plass til spesialister som i fremtiden skal delta i tannlegeutdanningen.