Drivstoffavgiften ga 27 mill. kr i fjor – nå forlenges den med fire år

Fylkesrådet er enig med Fylkestinget om å støtte Tromsø kommune i søknad om forlengelse av drivstoffavgiften.

Det blir enda noen år med drivstoffavgift i Tromsø. 

nyheter

Det ble enstemmig vedtatt i tirsdagens møte.

Det var tidligere denne måneden det ble kjent at kommunen søkte om å få forlenge innkrevingsperioden for lokal drivstoffavgift i Tromsø helt fram til 1. juli 2019. Avgiften ga i fjor en inntekt på 27 millioner kroner, i tillegg til statlig kompensasjon for merverdiavgift på fem millioner kroner.

Den ekstra drivstoffavgiften i Tromsø har vært en ordning siden 1990.

Av møteprotokollen i fylkesrådet fremkommer det at drivstoffavgiften kan bli avløst av annen brukerbetaling knyttet til tiltak i belønningsordningen eller en fremtidig bymiljøavtale med staten.