Trenger ti nye studenter til våren for at studiet skal overleve

Dersom teologiutdanningen ved UiT skal bestå i årene fremover, må den kommende rekrutteringskampanjen lokke minst ti nye studenter til programmet.

TEOLOGISTUDENTER: UiT-ledelsen har bestemt seg for å beholde teologiutdanningen som gir full presteutdanning i nord, til tross for få søkere. En ny rekrutteringskampanje skal få flere til å velge UiT og presteutdanningen.  Foto: Marius Hansen

MINST TI NYE: Dekan Sonni Olsen ved HSL-fakultetet sier at de ikke kan forvente et ras av nye studenter, men at de har et forventet måltall om minst ti nye studenter innen teologi, der minst halvparten velger å ta master.   Foto: Privat

nyheter

UiT–Norges Arktiske universitet har to ganger tidligere vurdert å legge ned teologiutdanningen i Tromsø på grunn av svak rekruttering.

Nylig besluttet fakultetsstyret å beholde utdanningen, da et samlet nordnorsk kirkeliv engasjerte seg i saken. De nordligste bispedømmerådene spytter nå inn halvannen millioner kroner for å få flere til å ville bli prest i nord.

– Den viktigste grunnen til at vi har vurdert å legge ned studiet er at det er vanskelig å gi et kvalitetstilbud når man ikke har nok studenter til å skape gode kull, men vi vet at det er stor mangel på prester i Nord-Norge, og når vi nå får muligheten til å gjøre en stor innsats på rekrutteringssida gjennom et samarbeid med bispedømmerådene og Kirkelig utdanningssenter i nord, så har vi valgt å opprettholde utdanningstilbudet, sier dekan Sonni Olsen ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.

Utdannes i nord

Det er Kirkelig utdanningssenter i nord (KUN), som står for den praktisk-teologiske ettårige delen av teologistudiet ved UiT, som har tilbydd seg å lede rekrutteringskampanjen i tre år fremover. Målet er å få flere utdannede prester ved UiT, og arbeidet med hvordan man skal rekruttere flere er nå i gang. Rektor Stig Lægdene ved KUN uttalte til iTromsø i forrige uke at det er et stort rekrutteringsarbeid som nå venter alle som er involvert i kirkelige aktiviteter i nord, der man vil forsøke å lokke flere studenter med tiltak som blant annet stipendordninger og studieturer.

– Det er viktig å utdanne prester som kjenner til nordnorsk og samisk kirkeliv, som blant annet er annerledes fordi læstadianismen fortsatt er sterk i nord. Da er også sjansen større for at de ferdigutdannede prestene velger å bli i nord, hvor det er prestemangel, sa han.

LES OGSÅ: Rektor og ridder - alt hun gidder!

Vil ha fem nye prester årlig

Både fra KUN og UiT er man imidlertid klar over at man ikke kan forvente et ras av nye teologistudenter i årene fremover. I likhet med de andre presteutdanningene i landet, er antall uteksaminerte studenter ved UiT også svært lavt, men potensialet er større. Teologistudentene vil inngå i et felles fagmiljø med studenter innen religionsvitenskap.

– Vi fokuserer nå på å øke rekrutteringen, men innser at vi ikke kan forvente store studentgrupper. Vi har tidligere satt et minimumstall på fem studenter på masternivå og for å oppnå dette bør vi ha minst ti studenter inne i programmet på lavere grad. Det bør vi klare, sier dekan Sonni Olsen.