Endelig i havn med ny terminal

Over 20 år etter at det ble besluttet å bygge nye havneterminal kunne Tromsø Havn og Bjørn Bygg signere byggekontrakten til en verdi av vel 380 millioner kroner.

PASSASJERTERMINAL: Byens nye terminal for hurtigrute-, hurtigbåt- og busspassasjerer skal stå ferdig om to år. Illustrasjon: Space Group AS 

MILLIONSIGNERING: Havnedirektør Halvar Pettersen (til venstre) og direktør Arild Østgård i Bjørn Bygg AS signerte kontrakten på vel 380 millioner kroner for den nye havneterminalen. Foto: Kjetil Vik 

nyheter

Dersom byggeprosessen går som planlagt vil passasjerer med hurtigruten, hurtigbåtene og bussene kunne gå tørrskodde inn i de nye passasjerfasilitetene i februar 2018. Fredag signerte tiltakshaver og entreprenør kontrakten som skal gi Tromsø et lenge tiltrengt tilbud for om lag én million passasjerer i året.

Signalbygg

– Dette vil komme byens befolkning og reisende til gode og sette standard for havneområdet. Det kommer til å bli en synlig bygningsstruktur som vil føre til at byen henvender seg på en bedre måte mot sjøen, sier direktør Halvar Pettersen i Troms Havn.

Riggingen av byggetomta starter etter påske, og 25. april er satt som dato for byggestart. Mellom 50 og 100 arbeidere kommer til å jobbe på selve passasjerterminalen og nabobygget Amundsengården, med en byggetid på 22 måneder.

– Jeg er både stolt, takknemlig og ydmyk for at vi skal bidra til at det blir et signalbygg i sentrum, som byen trenger. Jeg er veldig glad for at Tromsø Havn har fokus på at vi har lærlingepolicy med minst ti prosent lærlinger. Det ser jeg vi får igjen for, sier direktør Arild Østgård i Bjørn Bygg AS.

Les også: Bjørn Bygg får bygge ny havneterminal

Miljøvennlig

For havnedirektøren er det også et poeng at ungdom tidlig får innpass i arbeidslivet, som lærlingordningen bidrar til.

– For ettertiden vil vi kreve at bedrifter som får kontrakter hos oss, har lærlinger, sier Pettersen.

I Amundsengården er 70 prosent av arealene fylt opp med leietakere. I tillegg til Tromsø Havn selv, får Visit Tromsø, Troms Fylkestrafikk, Trygg Vakt, Norlines og Hertz leiebil lokaler her. Ifølge havnedirektøren jobbes det med å få inn noen som kan drive kiosk, kafé og restaurant.

– Vi legger vekt på miljø og energiforbruk. Vi jobber for å knytte oss til fjernvarme og vi har lagt ut ledning i sjøen som basis for oppvarming av kaidekket, dermed slipper vi snørydding. Vi skal også få på plass landstrøm for skipene.

Les også: Vil ha minebøssa på Prostneset

Mest komplekse

Selv om Bjørn Bygg, som er et hundre prosent eid datterselskap av Peab, har mange byggeoppdrag, er havneterminalen på Prostneset et stort byggeprosjekt. Når byggingen er i gang vil ikke mindre enn tre kraner være et synlig bevis på aktiviteten som foregår.

Tromsø Havn har flere store prosjekter bak seg, som kaiutbyggingen på Grøtnes på 300 millioner kroner og opprenskningen av havna til 240 millioner kroner, men utbyggingen på Prostneset blir et av de største.

– Havneterminalen er det mest komplekse vi har hatt, sier Halvar Pettersen.