– En stor skuffelse

I årevis har Dyrebeskyttelsen ønsket seg en tomt for å bygge et nytt hjelpesenter for dyr. Nylig brast boligdrømmen da det viste seg at tomta som de var forespeilet, ikke er eid av kommunen.

VIL BYGGE UT: Hjelpesenteret har lite kapasitet til å ta inn hjemløse katter i dag, og må i stor grad basere seg på frivillige fosterhjem. Foto: Ronald Johansen 

TRANGT: Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø holder til i dette lokalet, som de leier av kommunen. – Det er veldig trangt, vi har bare plass til maks 15 katter om gangen og luftegården er veldig liten. Vi trenger mer plass, fordi vi også trenger lagringsplass til utstyr og plass til å ta imot gjester som kommer på åpent hus, sier nestlederen. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Dyrebeskyttelsen Norge Tromsø etablerte et hjelpesenter for dyr i 2012, og leier i dag lokaler av kommunen i Langnesveien 10. Virksomheten har imidlertid behov for større plass, blant annet til en større luftegård for hjemløse dyr. I mars i fjor møtte Dyrebeskyttelsen det forrige byrådet, hvor de ifølge nestleder Therese Simonsen Rye ble forespeilet en festetomt mellom Kvaløyveien og Sorgenfri barnehage. Planen skulle ferdigstilles i fjor sommer, men møtet ble stadig utsatt. Nylig hadde de et møte med eiendomskontoret, hvor det da viste seg at den forespeilede tomta ikke er eid av kommunen.

– Det er selvsagt en stor skuffelse da vi hele tiden har trodd at det er en aktuell tomt for oss, men så viser det seg at kommunen ikke eier tomta. I hodene våre var vi allerede i gang med bygging på den tomta, sier Simonsen Rye.

Uaktuell tomt

Tidligere byrådsleder Øyvind Hilmarsen (H) har ikke svart på våre henvendelser i denne saken. Enhetsleder Marianne Knapp ved eiendomskontoret i Tromsø møtte Dyrebeskyttelsen for kort tid siden. Hun bekrefter at tomta ikke er eid av kommunen.

– Da vi undersøkte saken nærmere så fant vi ut at den aktuelle tomta ligger i Folkeparken, på sjøsiden av der kommunen har barnehage. Det er ikke kommunen som eier grunnen, og dermed er ikke det et alternativ, sier Knapp.

Les også: Føler seg sviktet og avglemt

Ønsker avklaring

Eiendomskontoret i kommunen er nå i gang med å undersøke hvilke andre alternativer som finnes for Dyrebeskyttelsen, som selv har ønsket å bli der de er nå. Selv om bygningen er liten, er tomta og potensialet for å bygge ut stort.

– Om vi kunne kjøpt lokalet av kommunen, ville vi sluppet å betale husleie, og vi kunne i stedet investert i å bygge ut. Vi har finansiering fra sentralt hold og en velfungerende økonomi, vi trenger bare hjelp til enten å finne en tomt, eller å få avklart om vi kan bli der vi er og om vi kan bygge ut, sier hun.

Har få passende tomter

Enhetsleder Marianne Knapp i Tromsø kommune sier at de nå vil utrede om det er et aktuelt alternativ, noe som handler om både reguleringsplaner for området og byutvikling. Til syvende og sist dreier det seg om en politisk beslutning.

– Tomta som de nå disponerer ligger klint inntil Prestvannet, og da er det usikkert om man kan bygge ut da det ligger innenfor markaområdet. Vi vil forsøke å avklare dette så raskt som mulig. Om det viser seg at det ikke er aktuelt, vil vi måtte se etter andre alternativer. Problemet er at kommunen ikke har så mange arealer som kan være aktuelle for deres formål, forklarer Knapp.

Les også: Har brukt nesten en halv mill. på syke katter

Håper på løsning

Dyrebeskyttelsen har fortsatt håp om en løsning, men våger ikke å tenke når det eventuelt blir.

– Vi kan ikke gi opp, men når man har vært i utallige møter med både politikere og kommunalt ansatte de siste årene, så blir man litt lei av tomme lovnader. Vi behøver mer plass, men med boligmarkedet i Tromsø behøver vi kommunens hjelp til å finne et egnet sted. Vi håper at vi snart får en avklaring på situasjonen, sier Therese Simonsen Rye.