– E8 står i fare for å ikke bli bygd i det hele tatt

Flere veiprosjekter i Troms er skrinlagt i den nye nasjonale transportplanen. – Dette kom som ei sjokkmelding, sier byråd for byutvikling, Ragni Løkholm Ramberg (Ap).
nyheter

Mandag ble en felles plan for den nasjonale transportplanen (NTP) for 2018–2029 lagt fram av Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor på en pressekonferanse i Oslo.

– Troms kastes ut

Fylkesråd for samferdsel, Ivar Prestbakmo (Sp) er skuffet over transportetatenes forslag.

– Jeg er særdeles skuffet. For min del er oppsummering av dette, spesielt på veisiden, at Troms kastes ut av den nasjonale transportplanen, sier han til iTromsø.

Bakgrunnen for det, er at fire av fem viktige riksveitiltak i Troms ikke er med i plangrunnlaget.

– E8 østre alternativ, E8 Skibotndalen, E8 Nordkjosbotn-Hatteng og E8 Brandvoll-Heia er ute. Den eneste som er med, er E6 Kvænangsfjellet, under flere forutsetninger for høy økonomisk ramme og kostnytte, og det må bli en 30 prosents økning i samferdselsbevilgningene.

Sentralisering av Norge

Prestbakmo mener planforslaget viser en tydelig sentralisering av landet.

– Transportetatene har lagt fram ei oppskrift for sentralisering av Norge, fordi mer og større andel av investering på riksvei vil skje på Østlandet. I verste fall får vi ingen investering på store deler av riksveinettet her på 12 år, og det kan vi ikke leve med.

Han varsler nå ei stor politisk mobilisering.

– Vi i Troms fylkeskommune og i Nordland og Finnmark vil jobbe knallhardt det nærmeste året før NTP skal opp til behandling i Stortinget. Dette handler om landsdelens fremtid.

Sjokkmelding

Byråd for byutvikling, Ragni Løkholm Ramberg, legger heller ikke skjul på skuffelsen.

– Vi mottok meldingen om forslag til NTP som ei sjokkmelding. Det at Troms og Tromsø kommer så dårlig ut er et svik. Det er fullstendig krise, og noe av det viktigste her er at E8 ikke ligger inne i det hele tatt og står i realiteten i fare for å ikke bli bygd i det hele tatt. Det er en katastrofe for både folk og næringsliv hvis vi ikke får endret dette forslaget.

I planforslaget ligger E8 inne med en forutsetning for 750 millioner i bompenger, og et kriterium for det høyeste nivået for finansiering.

– Det er ikke overraskende at det kreves egenfinansiering, men det som er synd er at det kommuniseres veiprosjekter over tid som skaper en forventning om at det er mulig, men denne planen viser jo på alle måter at det ikke er mulig. Det er flere nivåer for finansiering i NTP og E8 ligger kun inne på det høyeste nivået.

Miljørettet

I NTP vil transportetatene blant annet halvere klimautslippene fra transport innen 2030. Det mener de er mulig ved blant annet å legge opp til nullvekst i personbiltrafikken i byområder, samt få flere til å sykle, gå eller bruke kollektivtransport.

En av nysatsingene i den nasjonale transportplanen, er egne «superveier» for sykkel.

– Sammenhengende sykkelekspressveier er et nytt, offensivt tiltak for å få flere til velge sykkel til og fra jobb, skriver Statens vegvesen i sin pressemelding.

Sykkelekspressveiene skal være av høystandard og er en separat og sammenhengende sykkelvei som er tilrettelagt for rask, direkte og trafikksikker sykling.

Sykkel på E8

Strekningen Solligården-Tromsgården-Tomasjord, på E8 i Tromsø, er en av strekningene som foreslås å bygges ut med sykkelekspressvei. Transportetatene anbefaler i sin presentasjon at staten finansierer utbygging av denne.

Ifølge planen skal staten også engasjere seg i bymiljøavtaler, noe Tromsø har mulighet til å forhandle seg til via programmet Framtidens byer. Bymiljøavtaler ble lansert i NTP for år 2014-2023, og hensikten er å få flere til å reise kollektivt, gå eller sykle.

– Denne delen er bra og økning av bevilling til bymiljøpakkene er bra, men totalen for Tromsø er altfor dårlig. Jeg setter min lit til at vi skal klare å jobbe samlet og tverrpolitisk fra Nord-Norge for å få staten til å forstå at vi må satse på Nord-Norge, sier Ramberg til iTromsø.