Mener shuttlebuss skal fjerne parkeringsproblemene

Byrådet har talt: Det er bare én tomt som er aktuell for Tromsøbadet. Dersom kommunestyret sier ja, kan byggingen starte allerede til våren.

PRESSEKONFERANSE: Jens Ingvald Olsen, Kristin Røymo og Gunhild Johansen presenterer en endelig beslutning for Tromsøbadet.  

TROMSØBADET: Templarheimen er det eneste realistisk lokaliseringsalternativet for et folkebad, mener Høyre. Ill: Asplan Viak 

nyheter

Byrådsleder Kristin Røymo var klar i sin tale da byrådet hadde innkalt til pressekonferanse mandag:

– Omkampenes tid i Tromsø er over. Vi har ingen andre alternative plasser å bygge et Tromsøbad på, så Tromsøbadet kommer til å bli bygget på Templarheimen. Arbeiderpartiet hadde gruppemøte i går og fattet en enstemmig beslutning. Vi kommer til å behandle saken i byrådet i dag og kommer til å ha flertall for å innstille på at vi skal starte byggingen av Tromsøbadet. Det betyr at vi kommer til å starte byggingen 1. april, dersom kommunestyret nå fatter den endelige beslutningen, og det er det ingenting som tyder på at ikke kommer til å skje.

Ski og svømming

For kort tid siden gikk byutviklingssjef Mette Mohåg og kommunaldirektør Øystein Nermo ut med et fagnotatet som konkluderte med at Templarheimen ikke er den best egnede byggeplassen. I kjølvannet av nyheten har debatten rast om hvorvidt sentrum er en bedre lokasjon for et fremtidig badeland.

– De planene som forelå før vi startet denne prosessen var veldig store. Summene viste oss et prosjekt til nærmere 860 millioner kroner. Vi har knadd prosjektet og er nå på en sum på 688 millioner, og inni det er også en del forhold som ikke var med før. I summen er det inkludert klatrehall, vann og avløp sine kostnader knyttet til Templarheimen og utsmykkingen av badet, fortsetter Røymo.

Tromsøbadet skal ifølge byrådet inneholde et 50-meters svømmebasseng, vannsklie, varmebasseng for rehabilitering, en klatrehall og utebasseng mot vest.

– Vi må kombinere svømming og ski på Templarheimen. Vi må skape de løsningene som vi trenger for skiidretten. Alle forholdene rundt de fremtidige skianleggene er ikke avklart, men de tingene kommer vi til å finne gode løsninger på, sier Røymo.

– Og skikytingsstadionene blir ikke berørt, legger byråd for finans, Jens Ingvald Olsen, til.

Shuttlebuss

Det var av hensyn til et høyest mulig besøkstall på Tromsøbadet at Mohåg og Nermo ønsket en plassering av badet i sentrum i stede for på Templarheimen.

– Er dere trygge på at folk kommer til å ta turen til Templarheimen?

– Bassenget er jo ikke plassert på Breivikeidet. Det er jo midt i byen. Fremstillingen av at man må kjøre mange mil for å komme til badet stemmer hvis man bor på Breivikeiedet, men for de aller fleste er det kort vei, sier Olsen.

– Men det er ikke tvil om at veien fra Dramsvegen og opp hit er problematisk når unger må gå med vått hår. Vi vil derfor legge vekt på at busser må kunne komme opp til Templarheimen i planarbeidet med områdereguleringen som pågår nå, fortsetter han.

– Vi må finne de trafikkløsningene som gjør at folk kan ta buss til Templarheimen og gå av rett utenfor badet. Det kommer vi til å arbeide med. Shuttlebuss som går hele dagen og hele helga fra sentrum og Giæverbukta, blir viktig. Det er sant som Jens Ingvald sier, at det i avstand ikke blir så langt, men det er utfordrende med trafikk, sier Røymo.

Et av temaene som har skapt engasjement er de dårlige adkomstmulighetene ved Templarheimen og mangelen på parkeringsplasser.

- Vi er klar over utfordringene og det vil ikke bli nok parkeringsplasser. Vi vil derfor jobbe med kollektivløsninger, sier Røymo, som viser til en at en lignene ordning som shuttlebusløsningen til Ikea er en mulighet.

Høring

I forrige uke ble det sagt at reguleringsplanforslaget for Tromsøbadet skal ut på en seksukers høring. At byrådet nå – en uke senere – har truffet en lokaliseringsbeslutning, mener de ikke går på akkord med dette.

– Det er mange som har ønsket seg et Tromsøbad i sentrum, vi inkludert. Vi vet også at dersom vi ikke bygger dette badet nå, vil det gå vanvittig mange år før vi har en ny tomt på plass: kanskje ti eller 15 år. Vi mener det er nødvendig at vi får bygget dette badet nå og Templarheimen er den eneste aktuelle tomten vi har til rådighet, sier Røymo.

Det er brukt om lag 70 millioner kroner i prosjektfasen av Tromsøbadet.

– Dette er penger kommunen ikke får refundert, og blir det en utsettelse forsvinner sannsynligvis også de 70 millioner kronene RDA har satt av til dette, sier Olsen.

På spørsmål om hvor vidt folk burde føle seg lurt når man først offentliggjorde seks ukers høring, for så å ha nådd en beslutning ei uke senere, svarer Røymo:

– Det er to forskjellige saker. Nå snakker vi om områdereguleringsplanene. Det vi har til behandling er investeringssaken for Tromsøbadet. Vi ber om innspill. Det er for eksempel masse diskusjoner rundt de trafikale løsningene i området, men den eneste muligheten for ikke å plassere Tromsøbadet på Templarheimen var at vi hadde ei alternativ tomt og det har vi ikke. Det vi snakket om for ei uke siden var hvordan dette området skulle være. Dette handler ikke om å lure noen.

Tomta som kom opp i diskusjonen om en sentrumslokalisering, altså tomta mellom Framsenteret og Hålogaland Teater, kommer til å stå i ro fram mot et Nordområdemuseum, påpeker Røymo.

– Ingenting kommer til å skje på den tomta før vi har spaden i jorda for et Nordområdemuseum eller et Universitetsmuseum, legger hun til.