E8-sjokket i NTP

Slakter veivesenet

E8 står i fare for å falle ut av den nye nasjonale transportplanen. Tidligere byråd Britt Hege Alvarstein (Frp) mener det hele er en farse fra veivesenets side.

SKUFFET: Tidligere byråd for byutvikling, Britt Hege Alvarstein (Frp), sier hun er skuffet over veivesenets jobb for å fronte ny E8 i planforslaget til ny nasjonal transportplan. Foto: Ronald Johansen  Foto: Ronald Johansen

USERIØST: Regionveisjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen mener Alvarsteins utspill mot veivesenet er useriøse. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Striden rundt hovedveien inn til Tromsø har vært en verkebyll i flere tiår. Etter at den nye nasjonale transportplanen (NTP) ble presentert på mandag, raser debatten om E8 i Ramfjord nok en gang.

Tidligere byråd for byutvikling, Britt Hege Alvarstein (Frp), tviholder på at østre trase er det beste alternativet for ny E8.

– Jeg synes det er en tragedie at Statens vegvesen skal holde så fast på sine egne løsninger. De har levert elendig, og jeg synes det er trist at de ikke har jobbet mer for å prioritere E8 i utarbeidelsen av planforslaget i ny NTP. Det er rett og slett svært skuffende og det er faktisk det verste forslaget jeg noensinne har sett, mener Alvarstein.

LES OGSÅ: Bra at Breivika-adkomst er prioritert

Kostbar vei

Planforslaget som er utarbeidet av transportetatene, viser at de økonomiske rammene må økes ut over dagens nivå for at det skal bli aktuelt med ny E8 langs Ramfjorden. Dermed ligger E8 inne kun med en forutsetning for 750 millioner kroner i bompenger, og et kriterium for det høyeste nivået for finansiering. Historien til E8 er lang, og våren 2012 vedtok kommunestyret østre alternativ, flere år etter at det forrige kommunestyret hadde vedtatt å velge vestre alternativ. Saken ble til slutt oversendt til departementet, som vedtok å beholde valget om østre alternativ.

LES OGSÅ: «For Tromsøs del gjør det debatten rundt nye E8 til en eneste stor farse»

Tviholder på østre alternativ

I tirsdagens iTromsø satte regionveisjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen spørsmålstegn ved om det er rett traséalternativ som ble vedtatt. Det vil ikke Alvarstein høre noe om – og tar ikke selvkritikk for de politiske prosessene i saken.

– Vestre eller østre trase er nå en helt uaktuell problemstilling, det er til og med stadfestet i departementet. En ny debatt er helt urealistisk, og jeg skjønner ikke hvordan veivesenet kan gå ut på den måten. Jeg mener fortsatt at østre alternativ er den eneste fornuftige måten å gjøre det på.

– Det forelå allerede en reguleringsplan for vestre alternativ da kommunestyret gikk for østre. Hvor tror du prosessen hadde vært i dag om man hadde beholdt vestre alternativ?

– Det var jobbet for vestre alternativ før oss og det kan kanskje virke som at alt var gryteklart, men det var det ikke. Det lå ingen penger inn i NTP før slutten av perioden og blikket var ikke løftet for å se på fremtiden og helheten, blant annet med tanke på fremtidig Tindtunnel, skredsikring i Holmbuktura og Ullsfjordforbindelsen. Du kan ikke bygge en bru over en fjord uten å utrede konsekvensene. Det må bli slutt på tullet om å skulle bygge på vestsida, fastholder Alvarstein.

Har tro på endring

Hun er sikker på at E8s prioritering i NTP vil bli endret før planen vedtas i Stortinget.

– Jeg er ikke et øyeblikk i tvil. Vegvesenet har gjort en elendig jobb med å prioritere E8 i planforslaget, så nå er det opp til politikerne å komme på banen. Vi skal jobbe knallhardt for E8, som er viktig for Tromsø og hele landsdelen. Heldigvis er vi i Frp så heldige å ha samferdselsministeren, som er mottakelig for gode løsninger. Vi skal jobbe for fullfinansiering og høy prioritet. Vegvesenet har ikke klart å fremme noen store prosjekter for Troms og for meg virker det nesten som om de ikke vil ha denne veien, mener Alvarstein.

LES OGSÅ: - En tragedie for Ramfjord

Avviser kritikken

Naimak avviser kritikken fra Alvarstein.

– Jeg ser egentlig ingen grunn til å kommentere slike useriøse utspill. Hun kan sette seg inn i planleggingen og de forholdene og utfordringene rundt trasévalget og det å få E8 med i NTP. Et viktig poeng er at den nåværende regjeringa har lagt et kriterium for prioritering til NTP basert på samfunnsøkonomisk nytte. Hadde vi prioritert kun etter det, hadde ikke E8 vært med i det hele tatt, men vi har også lagt vekt på beredskap og sikkerhet.

Han etterlyser dokumentasjon for den tidligere byrådens utspill.

– Det er vanskelig å kommentere uten å ha grunnlaget for hennes meninger. Hvis hun har bevis for det hun sier, og mener det er ting som kan planlegges raskere og bedre enn vi har gjort, så tar vi gledelig imot konstruktive innspill fra henne. Så da vil jeg avvente til jeg får en rapport fra henne hvor hun redegjør for disse påstandene mot veivesenet. Utover det håper jeg politikere kan bruke kreftene på mer konstruktivt arbeid for å løse problemstillingene enn å komme med slike utspill, avslutter Naimak.