Trenger 500 nye meddommere

Det er behov for 500 nye meddommere til tingretten og jordskifteretten for perioden 2017–2020.

VIL HA MEDDOMMERE: Varaordfører Elin Jørgensen (Rødt) oppfordrer folk til å melde seg som meddommere. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

I kommunestyret i juni skal det velges 500 nye meddommere til tingretten og jordskifteretten. Det skal også velges skjønnsmenn og lagrettemedlemmer. Personene som velges skal være med og ta avgjørelser i rettssaker i perioden fra 2017 til 2020. De eneste kriteriene for å bli meddommer er at man er mellom 21 og 70 år, norsk statsborger og folkeregistrert i Tromsø kommune og har gode norskkunnskaper.

LES OGSÅ: Mann (50) dømt til 21 års forvaring

Menn og kvinner

Varaordfører Elin Jørgensen (Rødt) forteller at det er behov for 145 menn og 145 kvinner til tingretten, 51 menn og 51 kvinner til lagretten, 30 personer til jordskifteretten, og 25 personer til skjønnsretten.

– Vi annonserte dette for noen måneder siden, og noen har meldt seg allerede. Vi vil fremdeles oppfordre folk til å melde seg til denne samfunnsnyttige tjenesten, sier Jørgensen.

Flere kvinner

Jørgensen forteller at det har vist seg tidligere år at kvinner er flinkere til å melde seg til oppgavene enn menn.

– Vi oppfordrer både kvinner og menn til å melde seg, sier hun og legger til at de håper at menn nå er like flinke til å melde seg som kvinner.

Krav på permisjon

En meddommer er en person uten juridisk utdanning som er med på å ta avgjørelser i rettssaker sammen med en fagdommer.

– Man kan påregne å bli innkalt flere ganger i året, og de fleste saker varer i én til tre dager, mens noen kan vare lengre. Det medfører litt arbeid, men man har krav på permisjon, og ved tapt lønn får man det dekket, sier Jørgensen.