Idrett og kultur blir gratis for fattige barnefamilier

Byrådet vil gi barn og ungdommer fra fattige familier et «frikort» slik at de kan delta i fritids- og kulturaktiviteter.

SVØMMING: Et besøk på Alfheim koster nesten 50 kroner for barn – et beløp mange ikke har råd til.  Foto: Jon Terje Eiterå

DYRT: Skiutstyr er kostbart, og kommunen stiller derfor opp med låneutstyr til barn hvis foreldre ikke har råd til å kjøpe.  Foto: Jon Terje Eiterå

STØTTER: Byråd for helse- og omsorg, Gunhild Johansen, vil innføre et gratiskort for fattige barn slik at de kan delta i fritids- og kulturaktiviteter.  Foto: TORBJØRN O. KARLSEN

nyheter

– Det er et kjempetiltak som jeg tror det er stort behov for, sier byråd for helse- og omsorg, Gunhild Johansen.

Hun foreslår at kommunen innfører et såkalt aktivitetskort som skal gi barn med fattige foreldre mulighet til å eksempelvis gå på svømmehallen, på bowling, på Polaria eller Vitensenteret, på idrettsarrangement eller på forskjellige kulturaktiviteter – aktiviteter som ikke skjer i regi av idrettslag, kulturskole eller i andre organiserte former.

LES MER: Sara vokste opp under trange kår og ville gjerne hatt et «frikort»

Samarbeid

I en utredning foreslås det at kommunen, NAV, private aktører og andre samarbeider om et kort som gir gratis adgang til barn fra fattige familier.

Et slikt kort er testet i en rekke andre norske kommuner, og er ifølge Johansen et svært godt likt og velfungerende tiltak.

Hun sier at behovet for å få støtte til deltakelse i fritids- og kulturaktiviteter er stort.

Mange faller utenfor

– Det er mange barn som faller utenfor, og som ikke kan delta på slike aktiviteter helt enkelt fordi foreldrene ikke har råd. Det er ikke bra at barn vokser opp uten å kunne delta i de samme aktivitetene som andre, sier Johansen.

Hun sier at behovet er stort behov for et slikt kort – og mener at bruken av den såkalte utstyrsbasen på rådhuset gir klare indikasjoner på dette. Basen låner ut idretts- og turutstyr, sykler og annet til trengende.

– Det er blitt en kjempesuksess og er veldig hyppig brukt. Det viser at det er mange som ikke har råd til å delta i aktiviteter som krever dyrt utstyr, sier Johansen.

LES OGSÅ: Hva skjer når man ikke har råd til å sende barna på fotballtrening?

730 barn

I tillegg har kommunen sammen med Idrettsrådet drevet en såkalt aktivitetsguide – der barn fra fattige familier er hjulpet inn i organisert idrett.

Aktivitetskortet er et nytt tiltak i samme gate.

Ifølge en kartlegging som er gjort i Tromsø vokser cirka 730 barn – av kommunens 14.000 – opp i det som kalles «vedvarende lavinntektsfamilier».

- Det er kjempeviktig at vi ikke utestenger disse barna fra den type aktiviteter som deres jevnaldrende kan delta i, sier Johansen.

Hun tror ikke at et «fattig-kort» vil være stigmatiserende for barna som får et slikt utdelt.

Ikke stigmatiserende

– Jeg tror det vil være langt mer stigmatiserende å ikke kunne delta i aktivitetene i det hele tatt enn å ha et kort som gir deg adgang, sier byråden.

Hun viser som sagt til at lignende kort er brukt i andre byer i Norge – blant annet i Alta, og at tilbakemeldingene og erfaringene derfra et svært positive.

– Det har vært en stor suksess og vi håper at vi skal få tilsvarende suksess her i Tromsø, sier hun.

Hva tiltaket vil koste er ikke avklart, men i utredningen foreslås det at eventuelle kostnader innarbeides i økonomiplanen.