– Må utrede jernbane

Fylkesråd Ivar B. Prestbakmo mener nasjonale myndigheter må ta innover seg behovet for ny jernbanestruktur i Nord-Norge. Hvilken løsning man lander på er imidlertid underordnet nå, mener han.

SKUFFET: Fylkesråd Ivar B. Prestbakmo er skuffet over NTP. Innen 1. juli skal bykommuner og fylkeskommuner komme med sine høringsuttalelser til nasjonal transportplan. Foto: Trond Tomassen 

nyheter

Fylkesrådene i nord har erklært at man må jobbe for en ny og bedre jernbaneinfrastruktur, men fylkesråd Ivar B. Prestbakmo (Sp) for samferdsel og miljø i Troms fylkeskommune vil ikke på nåværende tidspunkt si om lyntog er den beste løsningen.

LES OGSÅ: Slik vil han få på plass lyntog fra Trondheim til Tromsø

– Fremtidig vekst i næringstransport vil kreve en utredning av fremtidas jernbaneinfrastruktur i Nord-Norge utover dagens Nordlandsbane og Ofotbanen. En utredning må basere seg på de enorme godstransportbehovene som veksten i blant annet sjømateksport vil kreve. Hvilken jernbaneløsning man bør lande på er underordnet nå, det viktigste er å jobbe for en utredning av jernbaneinfrastrukturen.

Forventet kystvekst

Fylkesråden har ikke lagt skjul på at han er skuffet over NTP, som kun har foreslått tiltak på Ofotbanen i en tolvårsperiode. Også NHO og LO sentralt har uttalt at man må satse sterkere på godstogtrafikk.

– Vi har vært tydelige på at fremtidas infrastruktur må legge til rette for at landet skal kunne nyte godt av den fantastiske verdiskapningen som skjer langs kysten av Nord-Norge, deriblant den forventede fortsatte veksten i sjømatproduksjon og transportbehov. Det er viktig å løse etterslepet på fylkesveiene, skredsikringsbehov og flaskehalser på riksvei før selve investeringene i ny jernbaneinfrastruktur gjøres, men utredning må skje snarest, sier han.