En av fire "drømmeskoler"

Kvaløya videregående skole plukket ut til nytt prosjekt.

Kvaløya videregående skole er en av fire skoler i Troms som er plukket ut til å være med i nytt prosjekt som skal bedre læringsmiljøet. 

nyheter

Kvaløya videregående skole er en av fire skoler i Troms som er plukket ut til å være med i et nytt prosjekt som skal bedre læringsmiljøet, styrke god psykisk helse og hindre frafall i videregående opplæring.

Det er Kunnskapsdepartementet som gjennom Program for bedre gjennomføring (PBG), som står bak prosjektet. Troms fylkeskommune er plukket ut til å delta, i et samarbeid med fylkeskommunene Sogn og Fjordane, Nordland og Hordaland. Til sammen er det 17 skoler med i prosjektet som går over tre år. Tiltakene som skal prøves ut er «Drømmeskolen» og «Nærværsteam».

- Vi er glad for at flere av skolene i Troms får være med på en programsatsing som passer inn i det arbeidet som gjøres for bedre overgang mellom skolenivåene, økt kvalitet og gjennomføring. At de utvalgte skolene også får forskningsoppfølging, er ekstra bra for å kunne ta det videre senere, sier fylkesråd for utdanning Roar Sollied (V) i ei pressemelding.

Breivika tatt ut som kontrollskole

I Troms skal Rå og Nord-Troms videregående skoler gjennomføre Drømmeskoleprogrammet, mens Senja og Kvaløya videregående skoler også skal prøve ut Nærværsteam. Breivika og Bardufoss videregående skoler skal fungere som kontrollskoler. Målet er blant annet å få ned elevfraværet.

Drømmeskolen er et helsefremmende program, med spesielt fokus på overgangen fra ungdomsskole til videregående opplæring. Programmet er er en del av Helsedirektoratets satsing på psykisk helse i skolen.

Nærværsteam er en rettet oppfølging av ungdom som står i fare for å falle ut av videregående opplæring. Teamet skal også jobbe for tilbakeføring til opplæring blant de som allerede har falt ut. Målet her er å skape gode overganger til neste trinn i opplæringa, få ned elevfravær og å øke motivasjonen til å fullføre opplæring.