Slik vil kommunen bli kvitt rapportjag

Økonomienheten i kommunen vil ha færre – men bedre – rapporter fra de forskjellige enhetene i kommunen.

ØKONOMIRAPPORTERING: De kommunale enhetene – skoler, barnehager, og helse- og omsorgstjenesten med mer – skal slippe overrapportering, er ambisjonen fra kommunen. 

FORENKLING: Finansbyråd Jens Ingvald Olsen vil ha færre – men bedre – økonomirapporter. 

nyheter

Grunnen til den ønskede omleggingen er enkel, sier finansbyråd Jens Ingvald Olsen.

– Det er svært ressurskrevende å levere økonomirapporter like hyppig som det har vært gjort til nå – så rapportene har ikke hatt den dybden eller kvaliteten som har vært ønsket, sier han til iTromsø.

LES OGSÅ: Må stanse gigantprosjektet på Stakkevollveien

Eller enda enklere forklart:

– Nå blir det sjeldnere rapportering for å redusere rapportjaget for enhetene, sier Olsen.

Altfor mye rapportering

I dagens rapportregime skal de nesten 90 kommunale enhetene levere én økonomi- og budsjettrapport i måneden. Det mener både Olsen og kommunens fagansatte innenfor økonomi er altfor mye.

– Flere av årsrapportene har vist at det har vært vanskelig å avdekke avvik i tide. Disse har gjerne kommet overraskende – og sent, sier Olsen.

Nå skal det leveres inn rapporter i februar, mars, august og oktober. Rapportene skal også ta for seg årsakene til eventuelle avvik - og hvor innsatser kan settes inn.

Mer spesifikke

I de nye rapportene vil man vite om det er utgiftsøkninger eller inntektssvikt, om det uforutsette hendelser som ligger bak avvik - eller om det er andre årsaker.

LES OGSÅ: Røymo ble advart av rådgiver

Ifølge ham handler det om at de forskjellige enhetene ikke har hatt nok ressurser til å lage gode nok økonomirapporter når de skal leveres så hyppig. Derfor har de blitt – om ikke fart over med harelabb – levert på rutine uten altfor mye kvalitetssikring.

Sikrere og mer presise

Om kommunen får færre rapporteringstidspunkt så tror han at enhetslederne vil kunne gå dypere ned i økonomi-materien og levere mer realistiske rapporter.

– Da vil vi tidligere kunne sette inn de nødvendige tiltakene for å bøte på avvikene. Rapportene vil være bedre, dypere og mer presise, sier Olsen.

Han frykter ikke at kommunen vil miste «hånden-på-rattet-kontroll» over økonomien dersom enhetene leverer rapporter hver tredje istedenfor hver måned.

Tettere oppfølging

– Det tror jeg ikke vil skje. Enhetene har gitt tilbakemelding om at det gamle rapportregimet har vært for omfattende og økonomiavdelingen har tatt initiativ til en forenkling, sier Olsen.

LES OGSÅ: «For Tromsøs del gjør det debatten rundt nye E8 til en eneste stor farse»

Han tror snarere at det vil bli tvert om.

– Det vil være lettere å ha en tettere budsjettoppfølging av enhetene når økonomirapportene er basert på mer korrekte og aktuelle tall, sier han.

Saken om økonomirapportering skal behandles i byrådskonferansen mandag.