Troms Unge Høyre vil ha ett nordnorsk fylke

Troms Unge Høyre vil slå sammen de tre nordligste fylkene.

Nestleder i Troms Unge Høyre, Kristian Wangsfjord, vil slå sammen de tre nordligste fylkene til en nordnorsk region. 

nyheter

Nestleder i Troms Unge Høyre, Kristian Wangsfjord, vil slå sammen de tre nordligste fylkene til en nordnorsk region.

– Et regionfylke i Nord-Norge vil kunne styrke samarbeidet i landsdelen og bidra til et mer helhetlig arbeid rundt viktige saker som samferdsel, næring, beredskap og forsvar, sier Wangsfjord.

Les også: Troms positiv til ett nordnorsk fylke

Tilpasse seg situasjonen

Ifølge en pressemelding anmoder Troms Unge Høyre fylkestingsgruppene til Høyre i Nord-Norge om å ta saken opp til vurdering.

– Nord-Norge er en landsdel i vekst, og kommer til å spille en enda mer sentral rolle i tiår fremover. Da må vi tilpasse oss situasjonen, og ruste oss best mulig til fremtidens utfordringer. En sammenslåing er også en anledning til å revurdere fylkeskommunens oppgaver. En rekke av fylkeskommunens oppgaver i dag bør legges til kommunene, særlig videregående skoler, mener nestlederen.