Denne vaksinen kan være livsviktig – men staten dekker ikke kostnaden

Nå vil Sebastian Henriksen og Tromsø Unge Høyre at staten bidrar til å dekke vaksinen mot smittsom hjernehinnebetennelse for russen.

VAKSINERER SEG: Helsesøster Siv Malmo setter vaksinen på Sebastian Henriksen (18). Høyre-politikeren er en av over 170 avgangselever ved Kvaløya vgs. som har bedt om å få vaksine mot hjernehinnebetennelse etter at kommunen bestemte seg for å dekke kostnadene i 2016. Tromsø Unge Høyre mener staten nå må bidra med finansiering av vaksinen.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Tidligere var det knapt noen avgangselever i den videregående skolen i Tromsø som valgte å ta vaksine mot den smittsomme sykdommen. Årsaken er at vaksinen koster rundt 500 kroner. I år står derimot russen i kø for å vaksinere seg – men det er ikke statens fortjeneste.

LES OGSÅ: - Ikke nødvendig at staten dekker russens vaksine

Russen er utsatt

– Vi hadde saken oppe i helse- og omsorgskomiteen, og kommunen har gått med på å dekke vaksinen for russen i 2016, sier Sebastian Henriksen i Tromsø Unge Høyre.

Han er selv medlem i komiteen, og en del av årets russekull ved Kvaløya videregående skole.

Det er anbefalt av Folkehelseinstituttet at ungdom mellom 16 og 19 år tar vaksinen mot hjernehinnebetennelse, og særlig russen og avgangsklassene på grunn av økt risiko knyttet til russefeiringen.

– Men det følger ingen penger med fra staten og det er ulik praksis i de forskjellige kommunene om de gir støtte til vaksinen eller ikke, sier den unge politikeren.

LES OGSÅ: Gir gratis vaksine til russen

Kostbar russetid

I Tromsø hadde kun 23 avgangselever vaksinert seg ved Tromsø vaksinasjonskontor i 2014, og i fjor var tallet 22. Det viser hvor få som bruker penger på vaksinen, mener Henriksen.

– Det koster tross alt 500 kroner for vaksinen, og prisen har en betydning fordi russetiden allerede er kostbar, med dyre russeklær og russebiler, sier 18-åringen, og legger til:

– Jeg må skryte av byråd for helse og omsorg, Gunhild Johansen (SV), for at hun har fått dette gjennom. Kommunen har satt av penger i budsjettet til å dekke vaksinen i år, selv om det opprinnelig ikke var i budsjettet.

170 elever på liste

Henriksen og Tromsø Unge Høyre er klar på at utgiftene til vaksinering av russen er noe staten må være med å finansiere.

– Det er noe vi skal jobbe videre med, og vi håper å få det gjennom. Dette vil også være med på å utjevne sosiale forskjeller. Vi er ungdom som har mye foran oss, og hjernehinnebetennelse kan være alvorlig dersom det behandles sent. Det smitter gjennom dråpesmitte, og i russetiden er det mange som drikker av samme flaske eller glass, sier han.

Helsesøster Siv Malmo skal i løpet av de neste to ukene før påske vaksinere over 170 avgangselever ved Kvaløya vgs., som alle har tegnet seg opp på en liste for å få vaksinen. Det er både helsesøsteren og Henriksen svært fornøyde med.

LES OGSÅ: Tromsøfolk lar seg ikke skremme av zikaviruset

Stor oppslutning

Britt Simonsen, enhetsleder for forebyggende helsetjenester i Tromsø kommune, og Lisbeth Karlsen, fagkoordinator for skolehelsetjenesten, forteller at det er for tidlig å si hvor mange elever totalt i kommunen som tar vaksinen i år.

– Det vi kan si er at vi har fått veldig positive tilbakemeldinger og signaler om at det er stor oppslutning rundt vaksinen.

900 doser bestilt

Ifølge Karlsen ble det i første omgang bestilt 500 vaksiner, og deretter 200 doser til.

– Det ble bestilt 700 doser, og det har vist seg å være for lite. Nå er 200 nye bestilt, det vil si totalt 900 doser.

Både enhetslederen og fagkoordinatoren er klare på at vaksinen er noe staten bør dekke.

– Hvis man blir smittet kan det få tragiske utfall. Det beste hadde vært om vaksinen ble dekt gjennom statsbudsjettet, i stedet for at det skal dekkes av den enkelte kommune, som ofte har trange kommunebudsjetter fra før, sier Simonsen.

LES OGSÅ: Dette er politiets råd til russen