Forventer temperatur på folkemøte om fisk

Hvem skal eie fisken og sjøarealene? Det er spørsmålene som skal stilles og forsøkes besvares under et folkemøte på torsdag.

MØTE: Både Sjømatmeldinga og oppdrett skal diskuteres under folkemøtet. Foto: Tone Anita Karlsen 

ORDSTYRER: Bjørn Inge Mo fra Kåfjord er ordstyrer under folkemøtet. Foto: Jan R. Olsen 

nyheter

Det er Kystopprøret – «Gjenreis Kyst-Norge» som inviterer til møtet, som skal finne sted på Skarven på torsdag.

Første delen av møtet skal omhandle Stortingsmelding 10 – også kalt Sjømatmeldingen, og den andre delen skal omhandle oppdrett og disposisjon av sjøarealene. Paul Jensen fra Kystfiskarlaget, Steinar Eliassen fra Fiskekjøpernes forening og professorene Peter Ørebech og Torbjørn Trondsen fra Universitetet i Tromsø skal først presentere det de mener er utfordringer i stortingsmeldinga, før politikerne skal på banen. Så skal Paul Olaisen fra Tromsø Fiskarlag, Arne Luther og Arnold Jensen fra Oppdrett- og fiskeripolitisk utvalg i Naturvernforbundet snakke om oppdretts virkning på fjordene, før politikerne får redegjøre for sine synspunkter.

- Mye temperatur

Bjørn Inge Mo skal fungere som ordstyrer under møtet.

– Dette er et møte der man skal få litt innspill i begynnelsen og der folk som møter opp også skal få si sitt. Jeg tror nok det blir mye folk og mye temperatur, sier Mo.

– Man er i en situasjon der man ser at rettigheter forsvinner og mange mener at de har den beste løsningene. Men for landsdelen ser vi at vi har en kyst i Øst-Finnmark som ligger med brukket rygg og at fraflyttinga er stor selv om man har store naturressurser. Da er noe feil, legger Mo til.

Han tror ikke man skal satse på å komme fram til klare svar på torsdag.

– Men det er viktig å ha fokus på dette. Dette er en diskusjon som har gått i det politiske landskapet lenge.

Åpent for alle

Det er politikere fra Ap, Sp, Venstre, Rødt og NSR som deltar i debatten.

– Men det var sendt ut invitasjon til alle partiene. Det var disse som takket ja, sier Mo.

– Jeg tror generelt det er litt forskjellige folk som kommer til å møte opp på Folkemøtet. Det er nok folk både fra universitetet og forskningsmiljøet, men også helt alminnelige folk som er opptatte av kystens ve og vel.

Møtet er åpent for alle som ønsker å delta.