Tar matematikken inn i barnehagene

Hvalrossen barnehage er med i et nytt pilotprosjekt som implementerer matematikk i det meste som foregår av aktivitetene.

KUBIKK: Hvor mange unger passer inn i en kubikkmeter? Her er flere av ungene fra Hvalrossen barnehage inni en kubikkmeter på Vitensenteret. Bak fra venstre: Astrid Wara ved Vitensenteret, Grete Kvaal Pettersen, daglig leder i Hvalrossen barnehage og Linda Isaksen, prosjektleder og pedagog i Hvalrossen barnehage.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

«Når gleden er målet» er et pilotprosjekt med Vitensenteret, matematikklærerne på Universitetet i Tromsø og barnehagelærerutdanningen, som i oktober i fjor startet opp med to barnehagen Hvalrossen barnehage og Bukkespranget barnehage.

– Det handler om at ungene skal få en god start, sånn at de har lettere for å tilnærme seg matematikk når de begynner på barneskolen, blant annet ved å kjenne enkelte begrep, sier Grete Kvaal Pettersen, daglig leder i Hvalrossen barnehage.

Les også: Vil redde distriktsbarnehagen ved å flytte ut i lavvo

Innført i lek

Prosjektet omhandler alle ansatte i barnehagene og det har vært en kompetanseheving hos personale.

– Vi har hatt en økt bevisstgjøring og innført matematikk i leker og i spill. Det handler om enkelte ting som å gjenkjenne mønster. Vi bruker matematikk i alt vi gjør, forteller Kvaal Pettersen.

Hele barnehagen er med fra 0–6 år. Mandag kveld fikk foreldrene se hva barna har lært.

– Vi stiller også spørsmålet hva er matematikk i barnehage? Alle kjenner matematikk fra skolen, men her handler det om å lære begreper og det er ikke penn og papir og oppgaveløsing, men implementering i lek og annen aktivitet, sier Astrid Wara ved Vitensenteret.

Les også: Rektor ga taushetsbelagte opplysninger til nabo (iTromsø Pluss)

Flere på vei

Linda Isaksen, prosjektleder og pedagog i Hvalrossen barnehage, synes prosjektet har vært vellykket.

– Det handler om gleden av utforskning og det å undre seg. Det fagspesifikke fokuset har vært underliggende, men utføring er lek- og lystbetont, sier Isaksen.

Isaksen sier de allerede har eksempler på at begrep og forståelse har gjort seg gjeldende.

– Vi har sett det i spontanlek og det er veldig artig. De har oppnådd større tall og mengdeforståelse, sier hun.

Bakgrunnen for matematikk i barnehagene kom med den siste realfagsmeldingen i fjor.

– Det fagspesifikke fokuset er flyttet mye lenger ned, helt ned i barnehagene, forklarer Wara.

Siden Tromsø er en realfagskommune, vil to kommunale barnehager nå også komme etter.

– Og det har vært interesse fra flere. Men vi vet ikke hvordan vi skal få råd til det ennå, sier Wara.