Tromsøbadet kan bli utsatt grunnet innsigelser

Selv om reguleringsplanen for Templarheimen fremdeles ikke er godkjent, gikk byrådet i dag inn for å starte forarbeidet for Tromsøbadet i april.

ENDRET: Tromsøbadet har etter endringen fått et annet arkitektonisk preg, samt at utebassenget nå går langs veggen, i stedet for å «stikke ut». 

nyheter

Torsdag vedtok et enstemmig byråd forslaget om å starte arbeidet med Tromsøbadet, inkludert en klatrearena, innenfor kostnadsrammen på 690 millioner kroner. Saken skal opp til behandling i kommunestyret 30. mars.

Like dyrt å vente

Forslaget innebærer oppstart av forarbeid på Templarheimen i april og signering av hovedkontrakten på badelandet i begynnelsen av juni.

Det er anslått at kostnadene knyttet til venting er mellom fire og seks millioner kroner per måned, mens forarbeidet vil koste 25 millioner kroner. Dersom reguleringsplanen for området ikke godkjennes etter forarbeidet er igangsatt, risikerer man megling om eventuelle innsigelser og i siste instans å måtte grave over det som allerede er gjort.

Les også: Slik har de kuttet ned på prislappen

Av hensyn til kontraktspartnere

– Kostnadene ved å vente noen måneder er så høye at det omtrent vil bli like dyrt som å gå i gang med forberedende arbeider, sier kommunaldirektør for næring, kultur og idrett, Bjarte Kristoffersen til iTromsø, og fortsetter:

– Siden den nye reguleringsplanen ikke er ferdigbehandlet er risikoen at man kan havne i en situasjon hvor planen ikke går gjennom som forutsatt.

Likevel mener Kristoffersen at det er viktig å begynne forarbeidet.

– Det er blant annet av hensyn til våre kontraktspartnere. Dersom vi har entreprenører som står uten noe å gjøre, vil de begynne å lete etter andre oppdrag, konstaterer han.

Les også: Mener shuttlebuss skal fjerne parkeringsproblemene

– Tar den risikoen

Finansbyråd Jens Ingvald Olsen mener det er sterkt beklagelig at reguleringsplanen ikke har blitt behandlet tidligere og at dette setter kommunen, som byggherre, i en vanskelig situasjon.

– Vi snakket mye om avveiningen mellom å vente eller å gå i gang med arbeidet på byrådskonferansen på mandag, og har besluttet at vi må leve med den usikkerheten det innebærer å starte arbeidet. Det kan komme innsigelser, men det betyr ikke at prosjektet stopper, men det kan føre til utsettelser, sier Olsen.

Ifølge Olsen vil kommunestyret måtte behandle områdereguleringen på selvstendig basis ut fra de merknader og innsigelser som kan komme inn innen høringsfristen i begynnelsen av april.

– Dersom en myndighet kommer med innsigelse kan det også kreves stans i prosjektet inntil meglingen, noe som betyr at vi ikke kan begynne forarbeidet, men det er høyst usannsynlig, forklarer Olsen, og fortsetter:

– Dette er to løp som ikke burde gått samtidig, men sånn har det blitt. Byrådet mener at risikoen knyttet til oppstart av grunnarbeidet likevel er noe kommunen er nødt til å ta.

Olsen, som Kristoffersen, viser til at venting medfører forsinkelser i prosjektet, løpende renter og usikkerhet rundt den kontrakten som allerede er inngått.