– Fullstendig uforståelig

Fortidsminneforeningen stiller seg undrende til at kommunen nå nekter Marit Bockelie å føre opp gigantmosaikken.

TAR BORT OPPMERKSOMHETEN: Jös Kögeler mener Bockelies mosaikk vil ta bort oppmerksomheten fra den «den grusomme undergangen» like ved. Her er han avbildet i undergangen sammen med sønnen Emil i forbindelse med en helt annen sak.  

FØR: Denne døren ble fjernet fra et verneverdig bygg i Mellomveien. Kögeler mener det er et paradoks at kommunen derimot ikke tillater en reversibel utsmykking av Gyllenborg-skolen. Foto: privat 

ETTER: Slik ser inngangen til det verneverdige bygget ut etter at døren ble fjernet. 

nyheter

I dag ble det kjent at kommunen nekter Marit Bockelie å henge opp mosaikken. Både Fortidsminneforeningen for Troms samt Gyllenborg og Prestvannet bydelsråd har behandlet saken, og uttalt seg positivt til Marit Bockelies gigantmosaikk.

– Uforståelig

FÅR IKKE HENGE OPP HANEN: I over et år har Bockelie jobbet med gigantmosaikken (i bakgrunnen). Nå vil ikke kommunen at den skal henges opp.  

- Det er fullstendig uforståelig at kommunen nekter Bockelie å gjennomføre en reversibel utsmykking av en skole som ikke er vernet i kommunens planer. Samtidig tillater de tiltak på andre formelt vernede bygg, sier Jos Kögelser, som representerer både bydelsrådet og fortidsminneforeningen.

Les kommunens vurdering her.

Han viser blant annet til glassfasaden som er bygd utenfor Skarven, og en gammel dør som er byttet ut i et verneverdig hus i Mellomveien.

Kögeler påpeker at kommunen tillot at denne glassfasaden ble bygd utenfor Skarven. Han undrer seg over at de ikke vil tillate en reversibel utsmykking av Gyllenborg skole.  Foto: Privat

Udelt positive

Kögeler opplyser at da Marit Bockelie først ønsket å føre opp verket tok hun kontakt med ordfører Jens Johan Hjort. Dette førte til at både fortidsminneforeningen og bydelsrådet ble bedt om å uttale seg i saken.

– Saken ble styrebehandlet i foreningen, og vi stilte oss udelt positivt til Bockelies verk, sier Kögeler og tilføyer:

– Det forskjønner bygget, og fjerner oppmerksomheten fra den grusomme undergangen som kommunen har bygd like nedenfor i krysset Kirkegårdsveien/Petersborggata.

Kögeler lover at han vil ta kontakt med kommunen mandag i forbindelse med saken.

NB! Byrådsleder Kristin Røymo lovde fredag kveld at hanen skal opp på Gyllenborg-veggen.