Barnehage støtter TILs hallplaner, men frykter at hallen snus

Her vil Bjerkaker barnehage bygge ny barnehage. Nå frykter de at naboutspillet om å snu TILs nye treningshall vil ødelegge for barnehageplanene.

NY BARNEHAGE: Her vil daglig leder Kristin Hille i Bjerkaker barnehage og foreldrene bygge nye barnehage for 70 barn, men da er de avhengig av at TILs planlagte treningshall blir liggende øverst på tomta.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

SNUDD: Naboenes innspill hvor hallen er snudd 90 grader, med korsiden nedover. Den gule firkanten under er TILs opprinnelige forslag. Foto: Ronald Johansen 

Treningshall på Bjerkaker
  • Tromsø Idrettslag har i over to år jobbet med planer om idrettshall på den Statsbygg-eide tomta på sørsiden av kunstgressbanen på Bjerkaker
  • I mai i fjor ble det klart at Tromsø kommune kjøper tomta fra Statsbygg for 7,5 mill.
  • TIL har inngått festeavtale med kommunen, og ønsker å bygge en hall i forlengelsen av kunstgressbanen
  • I tillegg til hallen skal det også være plass til parkeringsplasser og barnehage på tomta
  • I romjula gikk naboene i Bjerkealleen ut i iTromsø mot at det gjøres store endringer i den vedtatte reguleringsplanen bare ved å søke om dispensasjon
  • I februar lanserte naboene et forslag om å snu hallen, med kortsiden mot gang- og sykkelstien
  • I forrige uke var TILs prosjektleder i møte med byråd for oppvekst, utdanning og idrett for å finne en løsning på hallplasseringen, uten at de ble enige om noe konkret
nyheter

– Det er et flott lekeområde og det er synd dersom vi ikke får brukt det. Skal solforholdene til et par naboer være viktigere enn leke- og arbeidsforholdene til 24 barn og syv voksne? lurer daglig leder Kristin Hille i Bjerkaker barneahage på.

Les mer: Full strid om TILs nye treningshall (iTromsø Pluss)

Barnehagen reagerer på forslaget til naboene som iTromsø presenterte i februar. Naboene mener hallen vil bli mindre ruvende ved å snu den 90 grader, men barnehagen mener en slik løsning vil ødelegge mulighetene for den nye barnehagen de vil bygge på nedre del av tomta.

Les mer: TIL og naboer i hallkonflikt: – Her er løsningen

Skaper problemer

Bjerkaker barnehage har siden 1976 holdt til i Strandveien Studentheim. Barnehagen har brukt uteområdet på nordsiden av studenthjemmet til lekeområde. Her har de akebakke, klatretrær, lekeapparater og grillhytte.

– Dersom TILs treningshall blir snudd, med kortsiden nedover, vil det ødelegge for våre planer om å bygge ny barnehage på tomta, og det vil bli vanskeligere for oss å drive barnehagen, sier daglig leder Kristin Hille i Bjerkaker barnehage.

Bjerkaker barnehage er en privat, foreldreeid barnehage med 24 barn og syv ansatte. Barnehagen er organisert som et samvirkeforetak (SA) der foreldrene er medlemmer av foretaket.

Les mer: Kommentaren: Stopp en hall

Plan fra 2003

Hille viser til den eneste reguleringsplanen som finnes for området er fra 2003. Her står det at det skal «avsettes tilstrekkelig areal til nærlekeplasser for barn, privat barnehage og til bilparkering for beboerne.» Videre at «det skal i landskapsplanen legges til rette for barnehage innen B1, og skråningen fra idrettsbanen skal bearbeides bevisst med tanke på bruk av barnehagen.»

– Med idrettshallen øverst og barnehagen nederst på tomta, vil det bli plass til lekeplass i mellom.

Les debattinnlegget: Davids kamp mot Goliat – idrettshall på Bjerkaker

Trenger barnehagetomt

Barnehagen har brukt uteområdet i full forståelse med den tidligere eieren Statsbygg og også med Tromsø kommune, som kjøpte tomta i fjor. Tromsø Idrettslag har jobbet lenge med å få til en breddehall på tomta som ligger i sørenden av kunstgressbanen på Bjerkaker.

– Vi har tidligere prøvd å få kjøpe en del av tomta, men fikk vite av Statsbygg at det måtte skje via kommunen. Etter at kommunen kjøpte tomta tenkte vi at nå kunne vi kjøpe tomt av dem. Vi har vært i dialog med kommunen og har hele tiden informert om ønsket om å få bygge en ny barnehage, sier Hille.

Les mer: Raser mot idrettshall i nabolaget sitt

Slår seg sammen

Hun viser til at Tromsø Idrettslag har vært positive og veldig interessert i barnehagens byggeplaner, men at naboenes ønske om å snu hallen betyr at det blir vanskelig å få plass til ny barnehage ned mot Strandveien. Det kan bli aktuelt at private Skogstua barnehage i Lærerskoleveien blir en del av den nye barnehagen. De to barnehagene har til sammen over 50 barn.

– De har avtale med Statsbygg til 2020. Den nye barnehagen vil få 70 plasser. Kommunen har ikke råd til å miste over 50 barnehageplasser på Sør-Tromsøya, og uten lekeplassen på uteområdet har vi ikke mulighet for å drive barnehagen, sier Kristin Hille.