Kommunen nekter Bockelie å henge opp mosaikkhanen

Kommunen har gitt avslag på søknaden om å føre opp Marit Bockelies mosaikkhane på Gyllenborg skole. – Hårreisende, sier kunstneren selv.
nyheter

Norconsult AS søkte kommunen om tillatelse til å føre opp mosaikkhanen Marit Bockelie (82) har jobbet seks dager i uken på siden i fjor sommer. Tirsdag 8. mars fikk de imidlertid avslag fra Utbyggingstjenesten i Tromsø kommune.

– Dette er hårreisende! Jeg er helt forspelt, utbryter kunstneren da iTromsø informerer henne om vedtaket.

Les også: Bockelie tjener bare 100 kroner i timen på gigantmosaikk

Et kulturminne

I begrunnelsen fra kommunen vises det til at selv om bygget ikke er vernet, er det ikke tvil om at Gyllenborg har «en sterk verneverdig betydning som kulturminne», og at «utsmykking av byggets fasade må skje med respekt for bygget historie og arkitektur».

Utbyggingstjenesten mener det omsøkte tiltaket, en seks meter bred og 13 meter høy glassmosaikk, ikke ivaretar dette hensynet tilstrekkelig.

– Det er det verste jeg har hørt. De vet ikke hva de vil. Det er en grå og traus vegg, og akkurat den delen av bygget er slettes ikke en gammel del av bygget, men et relativt nytt tilbygg. Mener de virkelig at mosaikken vil gjøre bygget verre, spør en forbløffet Bockelie.

Fikk støtte av kommunen

Bockelie fikk både arbeidsplass i det gamle teoribygget på Strandveien som støtte til arbeidet av kommunen i fjor sommer. Siden da har hun og resturator Isabel C. Ferreira fra Portugal jobbet med kunstverket.

– Jeg kan nesten ikke tro at dette er rett. Det må være rot en eller annen plass. Vi har vært gjennom alle instanser, og alt var i skjønneste orden. De kan ikke komme å si at vi ikke får henge det opp nå - det kan de ikke ha hjemmel for, sier Bockelie.

Les også: – Tromsø skal bli en mosaikk-by

Ingen dialog

- Vi har vurdert søknaden i forhold til Plan- og byggingsloven, og den innfridde ikke lovens krav. Dette er jo en skjønnsmessig bestemmelse, men med lovbestemte vilkår, sier imidlertid byggesakssjef Laila Falck.

Hun har forståelse for at kunstneren synes det er trasig.

- Det har ikke vært noen dialog med bygningsmyndighetene før de satte i gang, og dermed skjønner jeg at det kommer brått på. De satte i gang med prosjektet uten å ha tatt kontakt med bygningsmyndigheten, sier hun.

Falck har lest om prosjektet i en tidligere fase, men sier at de måtte ta stilling til det når de fikk inn en søknad.

Siste ord ikke sagt

Prosjektleder Frode Gustavsen, som representerer kommunen som skoleeier og som hyret inn Norconsult for å utføre arbeidet, opplyser at han har registrert avslaget.

– Vi avventer nå. Vi skal i en briefing med byggesakskontoret etter helgen, forteller han.

– Men du synes ikke det var i siste laget å søke om dette nå, etter at Bockelie har jobbet med kunstverket i snart ett år?

– Ja, det kan man si. Det er klart, det er jo litt sånn... Det ligger en historie bak dette. Siste ord er ikke sagt i denne saken er alt jeg kan si, sier han.

iTromsø har ikke lykkes å få en kommentar fra byrådsleder Kristin Røymo i forbindelse med saken.

NB! I en tidligere versjon av saken opplyste iTromsø  at kommunen ga 500.000 kroner i støtte til prosjektet. Det stemmer ikke. Pengene ble gitt av en anonym velgjører. Samtidig holder kommunen Bockelie med lokaler, lager rammeverket, og skal ifølge Bockelie sørge for lyssetting og opphengig av verket.