Seksdoblet faktureringen av eiendomsskatten – nå ansetter de to personer for å kreve den inn

Byrådet i Tromsø har både økt eiendomsskatten og sender faktura ut hver måned istedenfor hvert halvår. Nå er de nødt til å ansette to personer for å håndtere den økte faktureringen.

Rådhuset får flere ansatte for å kreve inn eiendomsskatten, etter faktureringsbonanzaen til byrådet. Finansbyråd Jens Ingvald Olsen (bildet) mener det ville vært uansvarlig å ikke ansette flere personer.   Foto: Ronald Johansen

ANSVARLIG: Finansbyråd Jens Ingvald Olsen mener det er nødvendig å ansatte flere for å håndtere den hyppigere faktureringa.   Foto: Jon Terje Eiterå

nyheter

I dag går fristen ut for å søke på to faste heltidsstillinger som faktureringskonsulent hos byrådsavdeling for finans i Tromsø kommune.

Oppbemanner

Helge Hartvigsen er tjenesteleder ved byrådsavdelinga for finans og kontaktperson for stillingene.

– Det er to grunner til at vi oppbemanner nå. Den ene stillingen er at vi erstatter en avgang, og den andre stillingen er en ren oppbemanning på grunn av at endringen i faktureringsrutinene krever økt bemanning, sier Hartvigsen.

Endringene innebærer at kommunen nå sender ut faktura for den økte eiendomsskatten hver måned istedenfor to ganger i året. Det betyr mye mer arbeid for kommunen.

– Hva synes du om at man nå har satt opp eiendomsskatten og økt faktureringen for å så bruke midlene man får på å ansette en helt egen person til å kreve det inn?

– Det har jeg ingen kommentar til.

LES OGSÅ: Sjokkøkning av eiendomsskatten

Kommunestyret bestemmer

– Å fakturere hver måned istedenfor en gang i halvåret betyr mye mer arbeid for avdelinga, sier Hartvigsen.

– Hvorfor har kommunen da økt faktureringa til hver måned?

– Det er kommunestyret som bestemmer, så du får spørre dem.

Hartvigsen forteller at omkostningen på stillingene ligger mellom 500.000 og 700.000 per stilling, sier tjenestelederen.

– Uansvarlig å ikke ansette

Byråd for finans, Jens Ingvald Olsen (Rødt), mener ansettelsene ikke bare handler om fakturering av eiendomsskatten.

– Fakturering er mer enn eiendomsskatt. Det har med all fakturering Tromsø kommune gjør, og ansettelser er vurderinger som gjøres administrativt som ikke jeg som byråd er direkte involvert i.

– Tjenesteleder Hartvigsen sier at opprettelsen av den ene stillinga er en direkte konsekvens av hyppigere fakturering av eiendomsskatten. Så da handler det vel om eiendomsskatt?

– Det ble satt av halvannen million i budsjettet på grunn av kostnadene med å øke eiendomsskatten og hyppigere faktureringa. Det hadde vært uansvarlig å ikke ansette flere personer til å håndtere det økte merarbeidet som kommer med økt fakturering, sier Olsen.

LES DEBATTINNLEGGET: Må spare på maten for å betale eiendomsskatten

Blir evaluert

– Er det fornuftig bruk av penger å fakturere hver måned når man må ansette en ny person for å kreve inn skatten?

– Det er flere grunner til å ha tolv terminer istedenfor to. Særlig etter vi satt opp eiendomsskatten så blir det en mindre belastning ved å ha månedlig fakturering. Men vi har nå igangsatt en evaluering av de nye rutinene og vil komme med justeringer. Sannsynligvis går man for en mellomvariant mellom to og 12 ganger i året.

– Men da har dere allerede ansatt en person i fulltidsstilling for å jobbe med den månedlig faktureringa. Blir ikke det da unødvendig?

– Vi får vurdere arbeidsoppgavene ved behov. Ingen skal gå å heve lønn uten arbeidsoppgaver, sier Olsen.

LES OGSÅ: Rolleiv Lind mener eiendomsskatten er uakseptabel