Ønsker utvidelse av anlegg i Ersfjorden

Lerøy Aurora ønsker en nær dobling av fisk i oppdrettsanlegget ved Klokkardalen i Ersfjord, og de får støtte av byrådet.

STEMTE FOR: Aps byrådsmedlemmer, Kristin Røymo og Brage Larsen Sollund, stemte for utvidelse av anlegget Foto: Tom Benjaminsen 

nyheter

Lerøy Aurora AS har søkt om godkjenning for å utvide det eksisterende oppdrettsanlegget i Ersfjorden fra 3.100 tonn til 5.400 tonn fisk – en nær dobling av biomassen.

Det er fylkeskommunen som avgjør saken, men kommunen er bedt om å vurdere om en utvidelse er i trå med kystsoneplanen.

Les også: Ina (38) ble forferdet da hun åpnet pakken med røkelaks

Skeptiske i Ersfjord

Ersfjordbotn utviklingslag har meldt sin bekymring i saken.

– Allerede i dag merker man redusert fiske i øvrige områder av fjorden, som får konsekvenser for turistfiske, yrkesfiske og fritidsfiske, skriver de i en merknad til Lerøy Auroras planer.

Ifølge utviklingslaget er dette en konsekvens av at anlegget trekker til seg store mengder villfisk, som står og beiter under anlegget.

– Dette blir neppe bedre mer en nær dobling av biomassen, skriver de.

Utviklingslaget påpeker videre at de miljømessige konsekvensene av avlusning og fôrspill også er bekymringsverdige.

De vil kun akseptere ei utbygging dersom det skjer i lukkede anlegg.

Les også: Vil ha omkamp om oppdrett

Stemte mot

I det forberedende møtet til byrådsmøtet torsdag ble disse bekymringene imidlertid tilsidesatt.

Aps byrådsmedlemmer, Ragni Løkholm Ramberg, Kristin Røymo og Brage Larsen Sollund, stemte for å tilrå utvidelse av anlegget, mens Jens Ingvald Olsen (Rødt) og Gunhild Johansen (SV) stemte mot.

Både Olsen og Johansen var bekymret for de miljømessige konsekvensene av en utvidelse.

– Her bør føre var-prinsippet gjelde i mye sterkere grad enn det har gjort tidligere. Det har vært en eksponentiell vekst i luseproblematikk i næringen, og det brukes nå 67.000 tonn lusemiddel årlig. Vi bør sikre ei bærekraftig sjømatnæring, og ikke underbygge ei unødig risikoøkning, sa Olsen.

Les også: Vil gjenta Japan-suksess med luksuslaks

– Må legge til rette for vekst

Byrådsleder Kristin Røymo påpekte imidlertid at byrådets oppgave er å ta stilling til om en utvidelse er i tråd med den vedtatte kystsoneplanen. Noe planene ifølge Røymo er.

– Det er fylkeskommunen som avgjør denne saken, og det er deres oppgave å ta stilling til de miljømessige spørsmålene. Vi må sikre forutsigbarhet for næringsaktørene som søker til oss og legge til rette for vekst i næringen. Da er vi helt avhengig av å forholde oss til planverket som ligger til grunn, understreket Røymo.