Disse to tingene tar Støre med seg fra Tromsø etter Ap-toppmøtet

Ap-leder Jonas Gahr Støre bet seg merke i to ting da han og programkomiteen besøkte Tromsø.

HELHETLIG POLITIKK: Hurtigrutens kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten påpeker at landet mangler en helhetlig og offensiv reiselivspolitikk. 

nyheter

KYSTENS HUS: I dag arrangerte Arbeiderpartiets sentralstyre, deriblant Jonas Gahr Støre, Trond Giske og Hadia Tajik, konferanse på Kystens Hus. Besøket er et ledd i en norgesturné for å sanke innspill til partiets valgprogram for 2017. På agendaen sto nordområdene og muligheter i havrommet.

– Det er særlig to ting jeg tar med meg videre. Det første er betydningen av samspillet mellom kunnskap og næringsutvikling i regionen. Her er kystfiskerne og UiT sentrale aktører. Det andre er behovet for en helhetlig reiselivspolitikk, sier Støre.

Les også: Jonas, Trond og Hadia skal lytte til nordnorske stemmer

Nestor kritiserer

Tidligere fiskeriforvalter gjennom fire årtier, Arne Luther, er klar i sin tale til partilederen.

– Fiskeripolitikken i dag ligner ikke grisen. Man har prioritert feil. Kystfiskerne blir tilsidesatt til fordel for de store trålerne og oppdrettsnæringen. Det er ikke bærekraftig og jeg frykter for klimamålene dersom det får fortsette, konstaterer han.

Han får støtte av byråd for byutvikling Ragni Ramberg, som påpeker at Tromsø er den kommunen med flest kystfiskere og at deres posisjon må styrkes.

– Det er den delen av fiskerinæringen som har størst rekruttering, sitter på mest kunnskap og som har høyest verdiskapning. Det er her det må satses, sier hun.

Viktig politikk

Hurtigrutens kommunikasjonsdirektør og tidligere Ap-politiker, Anne Marit Bjørnflaten, etterlyste under paneldebatten som avsluttet konferansen en klar og konkret politikk for landsdelen og nordområdene, særlig innenfor reiseliv.

– Politikken har aldri vært viktigere enn nå. Konsekvensene av valgene man tar vil være avgjørende for hvordan vi skal leve og hva vi skal leve av, sa hun.

Reiselivsnæringen er ifølge kommunikasjonsdirektøren en fremtidsnæring og i ei integreringsnæring. Her er det muligheter for å øke sysselsettingen, integrere innvandrere og skape verdier.

Les også: Foreslås som Ap sin neste fiskeriminister

Helhetlig politikk

– Men vi trenger en helhetlig og strategisk politikk for næringen. Det som skjer i dag er direkte næringsfiendtlig, forklarte Bjørnflaten og viste til blant annet økt arbeidsgiveravgift, den såkalte «morroskatten» fra i fjor, hvor momsen ble økt på hotellovernattinger, billetter til fornøyelsesparker, tog- og bussturer og museums- og kinobesøk, og flyseteavgiften.

– Dette er lite gjennomtenkte løsninger som har store konsekvenser for næringen. Det vi trenger er politikk som er like offensiv og helhetlig som olje- og energipolitikken i Norge, sier hun.

Og hun fikk støtte av ordfører Jarle Aarbakke, som var til stede under debatten.

– Det trengs et større fokus på reiselivspolitikk, og min oppfatning er klar: Vi trenger en egen reiselivsminister, konstaterte han overfor partitoppene.

Tar det med videre

Støre er imponert over hva reiselivsnæringen i Tromsø har fått til og over hvor langt den har kommet på kort tid. For ti år siden var to-tre bedrifter som drev med opplevelsesturisme i Tromsø. I dag er det over 70.

– Til tross for konkurranse innad i næringen, har reiselivsnæringen i Tromsø, og i landsdelen for øvrig, vist en vilje til samarbeid og dette nyter de nå godt av, sier partilederen.

Da Trond Giske satt som næringsminister var det ifølge Støre sterkt fokus på utvikling av næringen.

– Man ville styrke verdiskapningen og skape flere arbeidsplasser, men dette prosjektet ble skutt ned av den nye regjeringen. Vi ser helt klart behovet for en helhetlig politikk, sier han.