Arbeiderpartiet håper lokalavisene kan ta opp kampen mot Facebook

Stortingsrepresentant Martin Henriksen (Ap) vil øke pressestøtten, for at lokalavisene skal kunne ta opp kampen mot Facebook og Google.

STORTINGSMANN: Martin Henriksen vil øke pressestøtten, særlig til de mindre avisene.   Foto: Tore Skadal

nyheter

Arbeiderpartiet fremmet nylig et forslag i Stortinget om å øke pressestøtten til lokalaviser i Norge.

– Uten lokalavisene våre ville Norge vært et fattigere og mindre mangfoldig land. Vi skal være glade for at noen ser saker med lokalt blikk, og kan utfordre virkelighetsforståelsen i sentrale strøk. Derfor vil Ap endre pressestøtten slik at de minste avisene sikres bedre kår, sier Martin Henriksen, stortingsrepresentant for Troms Arbeiderparti.

Støtte til mindre aviser

–Regjeringa har redusert pressestøtta totalt sett. Arbeiderpartiet mener støtten bør økes, og særlig de mindre lokalavisene bør prioriteres.

Henriksen tenker da særlig på aviser med under en million kroner i pressestøtte.

Mediebilde i endring

– Mediebildet er i endring, og norske lokalaviser sloss med store internasjonale selskaper som Google og Facebook om lesere og annonsekroner. Da må vi ha en offensiv mediepolitikk og finne nye virkemiddel som gjør at aviser som iTromsø og Framtid i Nord skal overleve også i fremtiden.

Henriksen mener mer penger vil bidra til å sikre driften og muligheten til å lage gode aviser og nettaviser.