Ikke fornøyd med tiltak

Mattilsynet har gitt Café Sånn ny frist for forbedring.

Mattilsynet. Illustrasjonsfoto 

nyheter

10. februar gjennomførte mattilsynet en inspeksjon på Café Sånn der det ble påvist brudd på regelverket for trygg mat knyttet til almenne krav til lokaler.

Mattilsynet fikk tilbakemelding fra Café Sånn 19. februar, men er ikke fornøyd med tiltakene som er gjort.

Det som ble observert i lokalene var blant annet enkelte manglende takplater, gammel og slitt gummiliste til kjølerommet og sprukket fuge rundt dør.

Ny frist for gjennomføring ble satt til 18. mars.

Tirsdag formiddag opplyser Café Sånn at alt nå er på stell i kafeen og at Mattilsynet er fornøyde med tiltakene som er gjort. De har dermed fått smilefjes på tilsynsresultatet.