Kommunaldirektøren med krass kritikk mot kommunen

Øystein Nermo går hardt ut mot Tromsø kommune etter at han i flere saker mener arbeidsgiveren har fremstått som selvmotsigende, uklar og lite løsningsorientert.
nyheter

I et leserinnlegg trekker kommunaldirektøren fram de to sakene om nytt badeland på Templarheimen og Marit Bockelies mosaikk på Gyldenborg som eksempler på kommunens manglende prestasjonsevne. Han peker på at byrådet og administrasjonen i kommunen møter massiv kritikk, negativitet og påstander om omkampkultur.

Dårlige prosesser

Nermo sier seg langt på vei enig i kritikken, og mener kommunen har en lang vei å gå hva gjelder samhandling.

– Å ikke utnytte dette potensialet resulterer i ukoordinerte og dårlige prosesser. Og kommunen kommer ut i et dårlig lys. Og politikerne ”tvinges” til å foreta valg de ikke på forhånd hadde tenkt. Og innbyggerne må ta konsekvensene, skriver kommunaldirektøren i leserinnlegget.

Overfor iTromsø sier Nermo at Tromsø kommune må strekke seg etter å bli bedre, og samhandle bedre med hverandre.

– Når ting ikke går etter boka så er det en forklaring på det. Jeg er kritisk i leserinnlegget for å få fram poengene, og jeg synes det er greit at grå byråkrater får delta i samfunnsdebatten.

LES OGSÅ: Tror på Bockelie-løsning etter påske

Dette er konstruktiv kritikk og en analyse av årsak og virkning. Det er en grunn til at slikt skjer, og det får konsekvenser, forklarer kommunaldirektøren.

Kritisk blikk

– Er det ikke litt uvanlig at kommunaldirektøren går ut med såpass krass kritikk mot kommunen?

– Det er mulig det er uvanlig, men jeg ser ikke noe problem med det. Jeg vil nok få noen kritiske merknader, men jeg mener at hvis vi som ansatte i kommunen ikke kan se kritisk på det vi gjør, og på systemene våre, så kommer vi aldri videre som kommune, sier Nermo, før han legger til:

– Dette er et forsøk på å starte en diskusjon. I hvert fall når det gjelder det som omhandler kommunens ulike roller, som vi ikke alltid er i stand til å ta vare på. Vi ser flere eksempler på at det ikke har fungert.

Grobunn for forbedring

– Når byggefirmaer for eksempel planlegger et byggeprosjekt så er noe av det første de starter med en reguleringsplan. Man må ha et formelt grunnlag og en godkjent byggeplan før man går videre. Det virker som om kommunen ikke alltid er klar over dette, utdyper han.

LES OGSÅ: Dette er badeland-pengene brukt til

For at kommunen ikke skal fremstå som dysfunksjonell må alle hodene i kommunen samordnes, mener kommunaldirektøren.

– Vi må jobbe bedre sammen på tvers av rollene og de som har ulik myndighet. Man må være kritisk til seg selv for å bli bedre. Det er bare slik vi kan skape grobunn for forbedring, sier Nermo.